2008 m. vasario 8 dieną, penktadieni, Kaune įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo seminaras, tema „Socialinis dialogas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėse. Darbo teisė“. Seminarą iškilminga kalba atidarė jo šeimininkė ir organizatorė LGPSS pirmininkė Eugenija Šniutienė.
Seminare dalyvavo 35 profesinių sąjungų nariai iš Kauno geležinkelio stoties ir Kauno geležinkelio infrastruktūros, Kauno geležinkelių infrastruktūros direktorius Olegas Slepakovas bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ atlyginimų ekspertė Vilija Žilionienė. Tai, kad tarp dalyvaujančių yra ir darbdavio atstovai, dar kartą patvirtina, kad socialiniam dialogui AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėse skiriamas svarbus dėmesys.

LDF pirmininkas Vydas Puskepalis ir generalinė sekretorė Janina Švedienė pristatė profesinių sąjungų veiklos aktualijas :

• profesinių sąjungų veiksmus prieš projektą „LEO LT“ ir Seimo patvirtintą AE įstatymą,
• Investuotojų forumo pasiūlytas Darbo kodekso pataisas, kurių tikslas – darbo santykių Lietuvoje liberalizavimas bei profesinių sąjungų įtakos sumažinimas,
• naujai inicijuotos diskusijos dėl Sodros „lubų“ įvedimo (profesinės sąjungos vieningai priešinasi siūlymui, kuriam pritarus nebūtų galimybių didinti pensijas ir kitas socialines išmokas),
• progresinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvoje įvedimas ( profesinės sąjungos siekia mažinti socialinę atskirtį ir todėl sumažinti GPM procentą mažai uždirbantiems asmenims).

Kauno geležinkelių infrastruktūros direktorius Olegas Slepakovas pabrėžė darbdavių ir profesinių sąjungų bendradarbiavimo svarbą, nes tik derybų keliu galima siekti geresnių darbo sąlygų ir atlyginimų. Seminaro dalyviai aktyviai klausinėjo Olego Slepakovo apie jiems aktualias problemas: tunelio uždarymą, susisiekimo keblumus, domėjosi atlyginimo kėlimo galimybe ir jo mokėjimo principais.
Daugiausiai diskusijų sukėlė Vasltybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus teisininkės pranešimas, kuriame ji pristatė ir komentavo Darbo kodekso nuostatas dėl darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo. Visus domino ir kitos aktualios temos: atostogų suteikimas , teisingas darbo grafikų sudarymas taikant suminę darbo laiko apskaitą, papildomų darbų įforminimas bei materialinė darbuotojų atsakomybė. Teisininkė bešališkai prisidėjo prie vidinių problemų svarstymo, suteikė daug naudingos informacijos visiems dalyvavusiems.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atlyginimų ekspertė Vilija Žilionienė pažadėjo visus darbuotojų nusiskundimus ir iškeltas problemas perduoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybei.

LDF informacija