Sausio 12 d. buvo įkurta UAB „Krašto spauda“ darbuotojų profesinė sąjunga. Profesinė sąjunga veiks Lietuvos darbo federacijos sudėtyje. Steigiamojo susirinkimo metu išrinkti vadovaujantys profesinės sąjungos organai, patvirtinti Įstatai. Naujos profesinės sąjungos pirmininke išrinkta „Valstiečių laikraščio“ trijų priedų redaktorė Irma Dubovičienė.

Profesinės sąjungos steigiamajame susirinkime dalyvavusi LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė pristatė Profesinių sąjungų įstatyme bei Darbo Kodekse apibrėžtą socialinės partnerystės sąvoką, principus, lygius, formas bei tikslus, profesinių sąjungų steigimo ir veiklos galimybes, trumpai supažindino su LDF istorija bei veikla. Pranešėja akcentavo geranoriškas darbdavio ir darbuotojų atstovų derybas siekiant pasirašyti įmonės kolektyvinę sutartį, derinti darbuotojams ir darbdaviui aktualius klausimus bei pagrindinį profesinės sąjungos tikslą – atstovauti darbuotojų interesams.

„Imonių vadovai, jaučiantys atsakomybę už savo darbuotojus, vertina socialinį dialogą. Tokie darbdaviai siekdami socialinės taikos bei įmonės klestėjimo mielai bendradarbiauja su profesine sąjunga“, – pabrėžė LDF generalinė sekretorė. J.Švedienė išreiškė viltį, kad UAB „Krašto spauda“ vadovai ir naujieji savininkai suvoks, teisingai įvertins socialinės partnerystės naudą abiems pusėms – darbuotojams ir darbdaviui.

UAB „Krašto spauda“ – lietuviško kapitalo žiniasklaidos bendrovė, kurios ištakos siekia 1940 m. Pagrindinės įmonės veiklos sritys: du kartus per savaitę leidžiamas „Valstiečių laikraštis“, savaitraštis „Gimtasis kraštas“, specializuotos literatūros (knygos, kalendoriai) leidyba, informacinių portalų www.valstietis.lt ir www.kasdien.lt plėtojimas, labdaros fondas „Kaimo vaikai“.

„Valstiečių laikraštis“ – vienas didžiausių šalies regionams skirtų laikraščių. Nuo1940 metų yra pagrindinis informacijos šaltinis, skirtas Lietuvos regionų skaitytojams. Laikraštyje publikuojami aiškūs ir įdomus straipsniai skirti įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose gyvenantiems žmonėms. „Valstiečių laikraštis“ gina teises, viešina problemas, pataria ir siūlo sprendimus. Išskirtinis dėmesys skiriamas kaimo verslui, žemės ūkio įmonių ir ūkininkų organizacijoms, maisto pramonei, informacijai ir aktualijoms iš Lietuvos regionų, kaimo bendruomenių.

„Gimtasis kraštas“ – tai savaitraštis, skirtas išsilavinusiems, aktyviems, gyvenantiems visavertį gyvenimą Lietuvos miestų, miestelių ir rajonų centrų skaitytojams, kuriems aktualu, kad visa informacija būtų viename leidinyje.

2010 metų pabaigoje Uždaroji akcinė bendrovė „Balsas.lt leidiniai“ įsigijo UAB „Krašto spauda“ kontrolinį akcijų paketą. UAB „Balsas.lt leidiniai“ leidžia savaitraščius „Ekonomika.lt“, „Balsas.lt savaitė“, „Moters savaitė“, mėnesinius žurnalus apie madą ir gyvenimo būdą „Ieva“, „Gala“, „Palmiros žvaigždės“ ir laikraštį „Akistata“.
100 proc. UAB „Balsas.lt leidiniai“ akcijų valdo Rimantas Miknius, minimas ir kaip viešbučių grupės „Mikotelgroup“ savininkas.

LDF info