2012 m. kovo 7 d. UAB „LEVI PETERSON LT“ įmonėje įkurta nauja profesinė sąjunga. Profesinės sąjungos steigiamąjame susirinkime dalyvavo LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė ir LDF teisininkas Modestas Kuodis.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo 30 įmonės darbuotojų. Susirinkimo metu išrinkta įsikūrusios profesinės sąjungos pirmininkė Jolita Karpienė, išrinkti pirmininkės pavaduotojai, valdyba ir revizijos komisija. Susirinkime nutarta, kad naujai įsikūrusi profesinė sąjunga įsijungia į Lietuvos darbo federacijos sudėtį.

Sveikiname naujai įsikūrusią profesinę sąjungą ir linkime produktyvaus ir sėkmingo darbo.