2006 metų lapkričio pradžioje Pasaulinė darbo fecderacija ir Pasaulio laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija susivienijo ir įkūrė Tarptautinę profesinių sąjungų konfederaciją (TPSK). Formuodama savo tarptautinį oraganizacinį tinklą TSPK kovo 19-ąją Romoje įsteigė TPSK Europos regioninę tarybą (ERT).

Europinį TPSK padalinį įkūrė keliasdešimt atstovų iš visos Europos (įskaitant ir daugelį postsovietinių šalių, tokių kaip Baltarusija ar Azerbaidžanas) bei Turkijos. Tarybos steigimo posėdyje dalyvavo visų trijų Lietuvoje veikiančių profsąjungų centrų atstovai – „Lietuvos darbo federacijos“ vadovas Vydas Puskepalis, „Solidarumo“ pirmininkė Aldona Jašinskienė bei „Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos“ vadovas Artūras Černiauskas.

Forumo dalyviai priėmė įstatus, aptarė ERT struktūros gaires bei išrinko ir patvirtino vadovybę. ERT pirmininku tapo rusas Michailas Šmakovas, į vykdomąjį komitetą išrinkti visų trijų Lietuvos profsąjunginių centrų vadovai.
Diskusijose kalbėta apie globalizacijos keliamų socialinių grėsmių švelninimo galimybes, socialines garantijas užtikrinančių skirtingų šalių įstatymų suvienodinimo būtinybę, priimta rezoliucija dėl demokratijos padėties Baltarusijoje (šios šalies laisvąsias profsąjungas posėdyje atstovavo Aleksandras Jaroščiukas). Nutarta, jog ERT vykdomasis komitetas posėdžiaus kartą per metus, ERT suvažiavimai planuojami kartą per ketverius metus.

LDF info