Vasario 1-2 dienomis Trakų rajone „Margyje“ įvyko projekto „Socialinės partnerystės plėtra, siekiant įgyvendinant nacionalinę reformų darbotvarkę“ atidarymas, du apvalieji stalai profesinių sąjungų lyderiams.
Susirinkę iš visų regionų įvairių profsąjungų atstovai, vadovai, pirminių organizacijų pirmininkai, seminaro metu gvildeno profesinių sąjungų veiklos metodus, kėlė problemas, uždavinius, kad perimant jau turimą gerąją patirtį, išgrynintų naujus profesinių sąjungų veiklos metodus. Įtemptas darbas vyko vadovaujant patyrusiems lektoriams –Birutei Jatautaitei ir Vilhelmui Čekuoliui, daug buvo dirbama grupėmis, visi dalyviai turėjo būti aktyvūs. Seminaro metu buvo sukurta nauja LDF veiklos strategija, parengtas įgyvendinimo planas vienerių metų ir tolimesniam laikotarpiui.
Ačiū visiems dalyvavusiems ir geros kloties tolimesniuose darbuose.

netui1 netui2 netui3 netui4