2017 metų rugsėjo 28-30 dienomis, EZA ir DEOK organizavo jaunimo konferenciją.
Konferencija vyko Kipre, Kato Platres regione, kur susirinko 38 atstovai iš Bulgarijos, Italijos, Portugalijos, Austrijos, Serbijos, Lenkijos, Estijos, Čekijos, Slovėnijos, Maltos, Rumunijos, Danijos ir Lietuvos. Konferencijos metu buvo pristatyta nauja kuratorių grupės atstovė slovėnė Neza Repansek, kuri pakeitė lenkų atstovą Sebastian Baranski. Buvo apžvelgta jaunimo organizacijos nuveikti darbai per pastaruosius metus bei numatomieji 2018 metų planai.
Konferencija buvo paskirstyta į dvi dalis: teorinę ir praktinę dalį. Jos buvo glaudžiai susijusios tarpusavyje ir papildė viena kitą. Buvo daug kalbama apie teigiamą darbo aplinką, kaip ją suteikti ir siekti kiekvienam, taip pat praktinėje dalyje buvo naudojamas „ Team bulding“ principas, per žaidimo formą, kuris padėjo ne tik teoriškai, bet ir praktiškai sužinoti bendravimo ir kalbėjimo svarbą komandoje. Konferencijos metu buvo įgytos naudingos praktinės žinios, kurios galima bus pritaikyti dirbant.

20170929_122233