„Jaunimo nedarbas Europoje: vienas iš didžiausių iššūkių darbuotojų organizacijoms“ – tai buvo EZA darbo grupės posėdžio tema, kuris vyko 2014 m. vasario 18 – 19 d Briuselyje. Renginį organizavo EZA, bendradarbiaudama su ETUI (Europos profesinių sąjungų institutas) bei Europos Sąjunga.
35 EZA ir ETUI atstovai iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Portugalijos, Belgijos, Lenkijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos, Bulgarijos, Austrijos, Lietuvos, Kroatijos ir Makedonijos susitiko Briuselyje išnagrinėti jaunimo nedarbo problemą.
Herbert Metzger, EZA pirmininko pavaduotojas, pabrėžė bendradarbiavimo svarbą tarp EZA ir ETUI ir teigė, kad „žmogiškasis orumas, teisingumas ir solidarumas“ yra pagrindiniai ramsčiai organizacijos darbe. Jis pabrėžė gero mokyklino išsilavinimo ir pasiruošimo darbo rinkai svarbą jaunimui kaip esminę sąlygą sėkmingam perėjimui į darbo rinką. Jis tvirtino, kad jauni darbuotojai, taip pat turi teisę į tinkamą darbo užmokestį ir humaniškas darbo sąlygas
Józef Niemiec, Europos profesinių sąjungų konfederacijos Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas, pasmerkė netinkamą ES požiūrį į jaunimo nedarbą ir akivaizdų ES nesugebėjimą sukurti pakankamą skaičių aukštos kokybės darbo vietų. ETUC buvo prieš naujų darbo vietų kūrimą “ bet kokia kaina „.
Savo kalboje apie jaunų žmonių gyvenimo būdą besikeičiančioje darbo aplinkoje, prof Rui Brites ( CIES / ISCTE – IUL ) pateikė laimės apibrėžimą ir pristatė išsamų portretą šiandienos“ tiems kam iki 35“ kartos. Jis pareikalavo tobulinti socialinės apsaugos sistemas, kurios galėtų veikti kaip priemonė spręsti jaunimo nedarbo problemai.
Seminaro tema „Kovos su jaunimo nedarbu – geriausi pavyzdžiai, kaip Darbuotojų organizacijos gali padaryti teigiamą indėlį į profesinį mokymą, sklandų perėjimą iš mokyklos švietimo sistemos į darbo rinką ir ilgalaikių kokybiškų darbo vietų kūrimą“, Roland Gangl iš Austrijos krikščionių profesinių sąjungų federacijos FCG pristatė savo gimtosios šalies mokyklinę ir profesinio mokymo sistemą. Oana Ivascu ( IFES – suaugusiųjų švietimo institutas, Rumunija) pateikė informaciją apie EZA platformą jauniems darbuotojams, Hans -Erik Andersson iš Švedijos LO profsąjungos pateikė susitarimą, dėl profesinės reintegracijos jaunų darbuotojų , kuris buvo pasirašytas LO profsąjungos ir darbdavių konfederacijos, kaip profesinių sąjungų jaunimo manifestas.
Monika Robotai ( FNV , Nyderlandai), Michael Herkendell ( JOCE , Vokietija) , Ivana Lekic ( UNASM / YTUO, Makedonija ir Daniela Aleksieva ( CITUB , Bulgarija) apibūdino jaunų darbuotojų situacijas jų gimtosiose šalyse.
Matthias Homeyt ir Roswitha Gottbehüt pristatė savo atliktus darbus, kaip EZA planuoja kovoti su jaunimo nedarbu Europoje , o Ignacio Doreste padarė tą patį ir iš ETUI pusės .
Regina Görner išVokietijos metalistų sąjungos IG Metall ir Salvatore Marra ETUC Jaunimo komiteto pirmininkas, pateikė keleta pastabų buvusiems pranešėjams nagrinėjama tema ir taip pat pateiktė keletą rekomendacijų iš darbuotojų organizacijų pusės. Jie pabrėžė, kad jaunimo nedarbas, buvo nenauja problema, tačiau ji “ sprogo kaip bomba „, krizės akivaizdoje. Europos Komisijos priemonės buvo nepakankamai stiprios ir per daug neefektyvios , ypač drastiškų taupymo programų nacionalinių vyriausybių akivaizdoje ir bendrai dėl silpno socialinio dialogo. Iki šiol nėra gauta atsakymo į pateiktą klausimą: ką daryti jauniems žmonėmsi, jei nėra sukurta naujų darbo vietų ? Abu pranešėjai sutiko, kad naujos ES politikos, skirtos skatinti gamybos atsigavimą ir darbo rinkos didinimą buvo nukreiptos labiau jauniems žmonėms, nes jie krizės ir nedarbo buvo paveikti labiau nei vyresnės kartos. Dabar yra laikas įgyvendinti laikinąsias iniciatyvas spręndžiant labiausiai neatidėliotinas problemas, bet tuo pačiu nepamirštant pagrindinių reformų ilgalaikėje perspektyvoje. Darbuotojų organizacijos taip pat turi prisiimti savo atsakomybės dalį. Jie tvirtino, kad nėra vieno stebuklingo sprendimas visoms problemoms išspręsti – ir apgailestavo, kad Europos Komisija nesupranta, kad jaunimo nedarbo problema gali būti išspręsta, tik glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Diskusijų metu daugelis respondentų kalbėjo, kad socialiniam dialogui buvo daromas spaudimas daugelyje šalių. Krizė – didžiulis iššūkis visiems socialiniams partneriams.
Jaunimo nedarbas tai tik vienas iš darbo rinkos negalavimo simptomų: pagrindinė problema paprastai silpnos jaunimo pozicijos darbo rinkoje.
Darbdavių konfederacijos visada skundžiasi tinkamai kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, tačiau nėra pasiruošusios sudaryti profesinio mokymo programas įmonės viduje. Profesinis mokymas įmonės viduje padeda atskleisti ir išnaudoti mokymosi galimybes, kurios buvo užmirštos aukštųjų mokyklų mokymo programose. Daugelis neturtingų (žinių aspektu) aukštųjų mokyklų studentų tapo puikiais stažuotojais . Vis dėlto geras bendrasis išsilavinimas yra sėkmingos profesinės karjeros pagrindas ir turi likti kaip pagrindinis viešosios politikos ir finansavimo tikslas.
Daugelio įmonių nenoras pateikti informaciją apie veiklą yra viena išpagrindinių priežasčių kurios trukdo studentams užbaigti stažuotes ir taip gauti patvirtinimą apie gautą profesinį išsilavinimą
Profesinis mokymas ne vien tik suteikia stažuotes jauniems žmonėms: jis turi prisidėti prie nuolatinių darbo vietų kūrimo. Kitas svarbus klausimas yra pašalinti barjerus tarp profesinio rengimo ir universitetų. Akademinė kvalifikacija per dažnai nesutampa su realiais reikalavimais ir laisvomis darbo vietomis darbo rinkoje.
Apskritai, švietimas turi būti procesas įpareigojatis jaunus žmones tapti Europos Sąjungos piliečiais, o ne tik dalyviais darbo rinkoje. Mobilumas yra gerai, bet tuo pačiu metu, turėtų būti imtasi priemonių, kad būtų išvengta protų nutekėjimo į labiau išsivyvčiusius regionus.
Per mažai piliečių žino kokias priemones naudoja ES kur ir ką jinai veikia. Darbuotojų organizacijos galėtų įnešti daugiau aiškumo, skleisdamos žinias per savo darbuotojus. Visi piliečiai turėtų žinoti, kad ES yra naudinga visiems. Žinios yra vienas iš pagrindinių iššūkių darbuotojų organizacijoms veikiant darbo rinkoje ir už jos ribų.
Tardamas uždarymo žodį, Ulisses Garrido, ETUI Švietimo skyriaus direktorius, paminėjo, kad jaunimui reikia stabilumo darbo rinkoje, nes šiuo metu vyraujantis jausmas tarp visų darbuotojų, o ypač jaunimo tarpe, yra baimė. Taip pat paminėjo, kad darbotojų organizacijos turi nepamiršti savo pamatinių principų ir kalbėti vieninga darbuotojų kalba.

Lietuvos darbo federaciją susitikime atstovavo Lietuvos darbo federacijos jaunimo organizacijos pirmininkės pavaduotojas Paulius Gritė