2011 m. Birželio 24 – 30 dienomis Palangoje vyko septintoji Šiaures ir Vakarų Europos jaunimo profsąjungų vasaros stovykla. Stovykloje dalyvavo 45 jauni profsąjungų nariai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos (Kaliningrado, Sankt-Peterburgo ir kt. miestų), Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos. Jaunimą vienijo noras aktyviai praleisti laiką bendraminčių kompanijoje ir įgyti svarbių profsąjunginėje veikloje žinių. Šioje stovykloje Lietuvos darbo federacijos Jaunimo organizacijai atstovavo jos narys Sergej Vorobjov.

Darbo metu buvo aptariami pagrindiniai profesinių sąjungų veiklos principai, jų tarptautinė sandara, naujų narių pritraukimo būdai ir metodai. Diskutuota tokiomis temomis, kaip:

*Profsąjungos – kas tai?
*Informacinis darbas profsąjungoje, renginių bei mitingų organizavimas. Agitacija ir profsąjunginė motyvacija.
*Regionalinė kooperacija. Lėšų ieškojimas. Bendradarbiavimas su organizacijomis ir rėmėjais.
*Galimi veiksmai profsąjungos narių mažėjimui sustabdyti. Sudegimo sindromas. Organizacija pasitraukus pagrindiniams jos nariams.

Stovyklos metu vyko praktiniai užsiėmimai, mokomąsi agituoti, pritraukti naujus narius į profsąjungų veiklą. Stovyklos jaunimas aktyviai dalyvavo tradicinėje „Vasaros patrulio“ akcijoje, taip pat dalis stovyklos dalyvių važiavo į Klaipėdą kur dalyvavo palaikymo pikete prie Klaipėdos apygardos teismo.

Stovyklos metu buvo ne tik daug dirbama bet ir pramogaujama, rengiami tematiniai – tautiniai vakarai (Pabaltijos vakaras, Slavų vakaras, Atogrąžų vakaras). Lietuvos atstovai vakaro metu pristatė Lietuvos miestus, simboliškai važiuodami per juos traukiniu, vaišindami to miesto įžymais produktais – sūriu, mineraliniu vandeniu, duona.

Stovyklos metu įgyta daug naudingos tiek teorinės ir praktinės informacijos, kuri bus pritaikyta profsąjunginėje veikloje.
Visa tai tapo įmanoma Fridricho Eberto fondo paramos dėka.

LDF info