2012 m. birželio 24 – 30 dienomis Palangoje vyko aštuntoji Šiaurės ir Vakarų Europos jaunimo profsąjungų vasaros stovykla, organizuota Fridricho Eberto fondo paramos dėka. Stovykloje dalyvavo 42 jauni profsąjungų nariai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos (Kaliningrado, Sankt-Peterburgo ir kt. miestų), Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos bei Gruzijos. Vasaros stovykla sulaukė ir svarbaus svečio – ją aplanke Krzysztof Getka, Fridricho Eberto fondo atstovas iš Lenkijos, kuris papasakojo apie fondo veiklą bei pasiektus rezultatus. 2012 metų stovykloje Lietuvos Darbo Federacijos Jaunimo organizacija atstovavo jos narys Sergej Vorobjov.
Darbo metu buvo aptariami profesinių sąjungų veiklos principai, jų sandara, profesinių sąjungų narių senėjimo problema, naujų narių pritraukimo metodai, jaunimo veiklumo bei motyvacijos skatinimo būdai. Grupėse buvo dirbta bei diskutuota tokiomis temomis:
*Profsąjungos tarptautinės struktūros. Jaunimo pritraukimas į profsąjungos vykdomuosius organus. Trišalė socialinė partnerystė.
*Informacinis darbas profsąjungoje, mitingų, renginių organizavimas, tikslų nustatymas. Profsąjunginė motyvacija.
* Lėšų ieškojimas profsąjungos veiklai palaikyti. Bendradarbiavimas su organizacijomis, nariais ir rėmėjais.
* Darbo kodekso pakeitimo bei liberalizavimo problemos. Laikinų darbo sutarčių problema.
* Jaunimo padėtis šiuolaikinėje darbo rinkoje. Jaunimo problemų sprendimų grupinė analizė.
* Galimi veiksmai profsąjungos narių mažėjimui sustabdyti. Sudegimo sindromas. Organizacija pasitraukus pagrindiniams jos nariams.
Stovyklos metu vyko įvairūs praktiniai užsiėmimai buvo mokomasi agituoti, pritraukti naujus narius į profsąjungų veiklą. Stovyklos jaunimas aktyviai dalyvavo „Vasaros patrulio“ akcijoje Klaipėdoje. Stovyklos dalyviai birželio 30 diena važiavo į Klaipėdą palaikyti piketą prieš skubota Vyriausybes darbo kodekso liberalizavimą Lietuvoje. Daugiau informacijos galima rast internetiniame tinklapyje adresu: http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/piketuotojai-siulo-neskubeti-liberalizuoti-darbo-kodeksa-766713/
Taipogi viešnages Klaipėdoje metu buvo galimybe aplankyti Philip Morris gamykla, susipažinti su darbuotuoju darbo sąlygomis, atlyginimo formavimu bei užduoti klausimus tos organizacijos profsąjungos atstovams, sužinoti svarbiausias problemas bei jų sprendimo metodus.
Po įtempto darbo buvo rengiami tematiniai – tautiniai vakarai (Pabaltijo vakaras, Slavų vakaras). Pabaltijo atstovai vakaro metu projektoriaus pagalba pristatė Baltijos atsilaisvinimo video medžiagą, kai prieš dvidešimt tris metus Lietuva, Latvija ir Estija išėjo į Baltijos kelią. Susikabinę rankomis žmonės sudarė gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Prezentacijos metu svečiai buvo vaišindami tautiniais Pabaltijo produktais – sūriu, mineraliniu vandeniu, duona, bei nacionaliniais gėrimais.
Stovykla leido praleisti laiką bendraminčių kompanijoje ir įgyti svarbių profsąjunginėje veikloje žinių. Tiek teorinė, tiek praktinė informacija įgyta stovykloje bus pritaikyta profsąjunginėje veikloje.

4 6 7