2017 m. sausio 19 d. įvyko Kauno klinikų Darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinis –rinkiminis susirinkimas.

Profesinės  sąjungos pirmininkė Aldona Andriukaitienė pateikė veiklos ataskaitą už tris metus. Kauno klininkų Darbuotojų profesinės sąjungos nariai – gydytojai, slaugos specialistai, medicinos aptarnaujantis personalas. Profesinės  sąjungos atstovai dalyvauja Jungtinėje atstovybėjė, kuri vienija visas Kauno klinikose veikiančias profesines sąjungas bendram tikslui- deryboms su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties. Pastebėta, kad naujasis Kauno klinikų generalinis direltorius Renaldas Jurkevičius parodė iniciatyvą derėtis su profesinėmis sąjungomis. Praėjusių 2016 m. derybų prioritetas buvo darbo sauga, 2016 m. kovo mėn. Susitarta dėl Kolektyvinės sutarties skyrius “Darbų sauga”.

http://www.kaunoklinikos.lt/kk/visos-naujienos/815-patvirtintas-naujas-kolektyvines-sutarties-skirsnis

 

Gerinant darbų saugą profesinėms sąjungoms pavyko pasiekti geresnio aprūpinimo darbo drabužiais ir darbo apavu, poilsio pertraukų organizavimo, suagos reikalavimų darbe užtikrinimo. Padaliniuose veikia Saugos ir sveikatos komitetai. Tačiau problemų dar yra, viena iš jų susijusi su klinikų miestelio staybos ypatumais- požeminiuose tuneliuose gausu kalnelių, kuriuos įveikti su pakrautais vežimėliais ar pervežant ligonius sudėtinga, pavojinga ir fiziškai sunku. Profesinės sąjungos derasi su Klinikų vadovybe dėl saugesnių ir lengviau valdomų vežimėlių įsigijimo. Be to, profesinės sąjungas derasi dėl  atlyginimų padidinimo mažiausiai gaunantiems, tai bus daroma per profesinius priedus.

Teigiamai vertinant visus pasiekimus tenka pripažinti, kad profesinių sąjungų pasiūlymai sunkiai “skinasi kelią”, Klinikų vadovai labia atsargūs priimdami sprendimus. Norėtųsi glaudesnio bendradarbiavimo ir greitesnės reakcijos į iškeltas problemas.

Susirinkimo dalyviai išklausė finansinę ataskaitą, patvirtino 2017 m. veiklos prioritetus.  DPS turi penkis apmokamus darbuotojus, daug lėšų skiria darbuotojų skatinimui, apmoka  kvalifikacijos kėlimo kursus, teikia paramą nelaimės ar ligos atveju.

Susirinkimas išrinko KK DPS vadovybę. Profesinės sąjungos pirmininke išrinkta Aldona Andriukaitienė. Į PS komitetą, kurio veikla nuolat plečiasi, išrinktas dvidešimt vienas atstovas.

Linkime sėkmės darbe Komitetui ir Pirmininkei.

 

Susirinkime dalyvavo Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Svajūnas Andriulis, generalinė sekretorė Janina Švedienė, Kauno skyriaus pirmininkė bei LDF pirmininko pavaduotoja Daiva Pakulienė.