Jau daugelį metų Vilniaus apskrities Trišalės tarybos (TT) iniciatyva, visų socialinių partnerių susitarimu ir lėšomis, geriausi visų sričių atstovai apdovanojami Kunigaikščio Gedimino trijų laipsnių nominacijomis. Nominantai – asmenys, labiausiai spartinantys Vilniaus apskrities (regiono) socialinę – ekonominę plėtrą. Jie įvertinami už šiuos pasiekimus: žmogiškojo kapitalo ugdymą (švietimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, mokslas, kultūra, menas, sportas ir kt).Visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymą (visuomeninės organizacijos, profesinės sąjungos, bendruomenės, piliečių iniciatyvos grupės. Finansinio – gamybinio kapitalo ugdymą (verslo subjektų vystymas, eksporto skatinimas, darbo vietų kūrimas, užimtumo didinimas, žinių ekonomika ir žemės ūkis). Bei socialinės infrastruktūros vystymas (teisėsauga, sveikatos apsauga, socialinės paslaugos, labdaros projektai, aplinkos apsauga ir kt.)

Lietuvos darbo federacijos Vilniaus apskritis taip pat aktyviai dalyvauja Kunigaikščio Gedimino nominacijų rengime, pagerbiant savo srities aktyvius darbuotojus, iškilius žmones, profesinių sąjungų narius.

Pirmoji Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio nominacija buvo apdovanota Dangira Macijauskienė. Daug metų geležinkelio infrastruktūroje dirbusi aktyvi profsąjungietė, LDF Vilniaus apskrities pirmininko pavaduotoja, nuoširdus žmogus, perduodama ilgametę patirtį daug prisidėjusi prie apskrities stiprinimo. Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio nominacija taip pat apdovanota aktyvi pedagogė, daug laiko ir širdies skirianti moksleivių papildomam ugdymui Birutė Ona Sakalienė, Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos moksleivių dainų ir šokių ansamblio „Siaudelė“ įkūrėja ir vadovė iki šių dienų.
Jūratei Kozubovskienei, Lentvario vaikų globos namų auklėtojai,dirbančiai su vaikais, kuriems likimas nepagailėjo išbandymų, įteiktas Vilniaus apskrities Padėkos raštas.
Ilgus metus prekybos tinklai, engdami darbuotojus, neįsileido profesinių sąjungų. Bet susidarius situacijai, atsiradus aktyviems, nepalaužiamiems darbuotojams UAB „Palink“ buvo įkurta profesinė sąjunga. Todėl aktyvi šių įvykių pradininkė Galina Proskurina buvo pasiūlyta apdovanojimui ir jai įteikta Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio nominacija. Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irina Judina ir Oksana Michailevič apdovanotos Padėkos raštais.
Už ilgametį kultūrinį darbą, tautinių tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą Vilniaus apskrities Trišalės tarybos darbe Nijolei Turčinavičienei įteiktas Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio apdovanojimas.
Už didelę profsąjunginio judėjimo patirtį, atstovaujant darbuotojus visuose lygmenyse, dabartinius LDF pasiekimus, minint organizacijos 90 metų jubiliejų LDF Pirmininkui Vydui Puskepaliui įteikta trečio laipsnio nominacija. Vilniaus apskritis, semdamasi patirties iš dvasinių vertybių, tikėjimo tiesa, meile artimui, apdovanojimams pristatė šviesulį, Trakų Švenčiausios Mergelės Marijos dekaną, monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką, kuriam buvo įteikta Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio nominacija. Išmintingi, giliai įžvalgūs Monsinjoro žodžiai apie mūsų ateitį : “Mūsų ateitis priklausys nuo dvasinės ir moralinės visuomenės būklės, kiek būsime atsakingi už Tėvynės ateitį. Mums reikia augti, todėl tam turi pasitarnauti mokykla, Bažnyčia. Pradėkime laisvės kovą savo širdyje ir džiaukimės Dievo dovana, Lietuvos laisve“.
Ypatingai svarios ir gražios šių metų Kunigaikščio Gedimino nominacijos, įteiktos sausio 20 dieną LDK „Valdovų rūmuose“. Už reikšmingus pasiekimus įvairiose srityse, aktyvumą, visuomeniškumą, atliktus darbus Kunigaikščio Gedimino pirmo laipsnio Nominacija įteikta LDF Medikų šakos pirmininkui Algimantui Jasulaičiui.
Kunigaikščio Gedimino antro laipsnio nominacija įteikta LDF Generalinei sekretorei Janinai Švedienei. Janina daug dėmesio skiria regionų veiklai, lanko organizacijas, sprendžia susidariusias problemas. Nenuilstantis jos darbas šviečiant, mokant narius, su didžiuliu atsakingumu ir kantrybe organizuojant įvairius seminarus, konferencijas ir kt.
LDF Žurnalistų šakos pirmininkui, ilgamečiui profsąjungiečiui Juozui Pugačiauskui ir Geležinkelio infrastruktūros pirmininkui, aktyviam sportininkui, jaunimo auklėtojui, medžio drožėjui Juozui Šokaičiui šiais metais įteikti Vilniaus apskrities TT Padėkos raštai.

94 95 96

Tikėkimės, kad ši graži Vilniaus apskrities Kunigaikščio Gedimino apdovanojimų tradicija tęsis ir toliau.

LDF pirmininko pavaduotoja Vilniaus apskrities TT Pirmininkė Nijolė Turčinavičienė