Gerb. LDF nariai,

 

KVIETIMAS Į TARPTAUTINĮ SEMINARĄ

 

Lietuvos profesinių sąjungų centras Lietuvos darbo federacija (LDF) kartu su Europos centru dirbančiųjų klausimams spręsti (EZA) organizuoja tarptautinį seminarą tema Besikeičiantis darbo pasaulis – socialinių rizikų ir poreikių transformacija“. Seminaras vyks 2017 m. gegužės 26-27 d. Vilniuje. Seminare dalyvaus profesinių sąjungų bei darbuotojų organizacijų atstovai iš Europos Sąjungos valstybių.

Pagrindinės seminaro temos: Naujos technologijos ir darbo rinkos pokyčiai Europoje; netipinės užimtumo formos ir vaidmuo darbo rinkoje; sunkiai integruojamų žmonių padėtis ir vaidmuo darbo rinkoje bei demografinių problemų įtaka darbo rinkai.

Dėl dalyvavimo  prašome kreiptis telefonu 8656 34143 arba el. paštu rasitaj@gmail.com kaip galima greičiau, nes reikia užsakyti nakvynes viešbutyje.

 

Dėkojame už bendradarbiavimą