Kai kalbame apie profesinės sąjungas, niekad jų netapatiname su laime darbe.
Priešingai, profesinės sąjungos dažnai asocijuojasi su nepasitenkinimu, su protestų akcijomis ir streikais dėl didesnių atlyginimų ar pensijų.
Profesinės sąjungos daugiau rūpinasi darbo užmokesčio didinimu, ir tik po to galvoja apie darbo sąlygas, pavyzdžiui, saugos ir sveikatos reikalavimus, darbo aplinką ir t.t.
Profsąjungos retai arba praktiškai niekada nekalba apie laimę darbe.
Bet jau senai nustatyta, kad pinigai tai nėra pagrindinė darbuotojų motyvacija. Taip pat labai svarbų santykiai tarp kolegų, mikroklimatas, darbo aplinka ir t.t.

Būtent apie laime darbe ir buvo diskutuota rugsėjo 16-18 dienomis Kopenhagoje vykusiame seminare „Laimė darbe kaip viena iš darbuotojų motyvacijos priemonių. Koks turėtų būti profesinių sąjungų vaidmuo, kuriant „laimingą“ darbo aplinka.“
Šį seminarą organizavo Danijos profesinė sąjunga „Krifa“ ir WOW (pasauline darbuotojų organizacija), bendradarbiaudami su Europos centru dirbančiųjų klausimais „Eza“ .

Pagrindinė seminaro tema buvo darbuotojų motyvacija bei kokie kriterijai padaro dirbanti žmogų laiminga.

Seminaro pradžioje profesorius Jan van Peteghem iš Leuven‘ Universiteto (Belgija)
pasidalino su auditorija atliktu tyrimų apie pasitenkinimą darbe rezultatais.
Pagrindine šio įdomaus tyrimo išvada tai, kad tiesioginis ryšys tarp darbo užmokesčio ir pasitenkinimo darbu yra tik iki tam tikros ribos.
Kai tam tikras darbo užmokesčio lygis būna pasiektas, laimės kreivė augimas lietėja. Tyrimo išvada, didesnė alga nebūtinai prisideda prie didesnio pasitenkinimo darbu.
Matyt, taip pat yra svarbūs ir kiti veiksniai, lemiantys pasitenkinimą darbu.

CNV (Nyderlandų profesinių sąjungų konfederacija) valdybos narys Willem Jelle Berg
kalbėjo šią temą naudojant savo patirtį. CNV , kuri buvo įkurta maždaug prieš 100 metų, darbas visada reiškė daugiau nei tik užsidirbti pinigus.
Žmonės turi gauti pripažinimą ir pagarbą už jų darbą. Be to turi būti atgaivinta tokia sąvoka, kap profesijos pasididžiavimas. Žmonės nebijo asmeninės atsakomybę, ir jie ieško asmeninio tobulėjimo galimybes.
Darbas yra būdas, kuriuo mes dalyvaujame bendruomenėje: savo miesto, savo šalies ir galiausiai pasaulio bendruomenėje.
Bedarbis greitai pradeda jaustis nenaudingas ar nereikalingas.
Beje, darbas taip pat reiškia savanorišką rūpinimą savo šeima ir savo namų ūkiu.
CNV gręžtai pasisako prieš veiksmus, kurie trukdo laimei darbe, pavyzdžiui, dėl priekabiavimų darbe ir vis didėjančio streso darbe dėl globalizacijos padarinių.

KRIFA prezidentas Søren Fibiger Olesen patvirtino, kad KRIFA, kaip krikščioniškai profesinei sąjungai, „pasitenkinimas darbu“ yra pagrindinė tema.
KRIFA nori padėti padidinti darbuotojų laimės indeksą savo darbo vietoje.
Tačiau kyla klausimas, kaip tai padaryti praktiškai?
Norėdami gauti atsakymą į šį klausimą, KRIFA kartu su dviem žinomos Danijos mokslinių tyrimų institucijoms, pradėjo išsamų tyrimą.
Tikslas buvo nustatyti darbo pasitenkinimo indeksą.
Kaip tai buvo daroma, paaiškino KRIFA konsultantas Mikkel Hundborg.
Paprasta kalba, jis papasakojo apie tyrimo eiga, įvairius aspektus variantų, kurie vaidina svarbų vaidmenį laimei darbe,
Tyrimo rezultatai paskelbti brošiūroje „2015 Darbo pasitenkinimo indeksas:? Kas lemią pasitenkinimą darbu“
Tyrimas atskleidžia, kad pasitenkinimą darbe sudaro 6 faktoriai: tikslas;
santykiai su vadovais; santykiai tarp kolegų, dalyvavimas spendimų priėmimo procese, pasiekimai bei darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas.
Darbo grupėse seminaro dalyviai turėjo galimybę atsakyti į klausimą, kurie iš išvardintų apsektų yra patįs svarbiausi ir kokių būdų profesinės sąjungos gali įtakoti visas 6 aspektus.

Vėliau, Austrijos psichologas ir darbo saugos inžinierius Heimo Pilko papasakojo apie praktines galimybes įmonėje valdyti socialinę-psichologinę riziką darbe.
Kad tokia kontrolė yra būtinas, rodo tragiška avariją, kurią sukėlė savižudis antras pilotas iš oro bendrovės Germanwings.

Kaip toli galima nueiti, skatinant laimę darbe? Arletta Bentzen, vyriausiasis Laimės specialistas, neabejoja, kad laimė darbe tampa svarbesnė už atsakingą verslą.
Bendrovė, kurioje ji dirba nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, daro didelės pastangas kad padidinti laimės darbe. Labai svarbios yra asmenes darbuotojų emocijos, abipusis bendravimas tarp darbuotojų ir jų vadovų, bendravimas tarp kolegų.
Internetinėje svetainėje www.Woohooinc.com galima rasti patarimų ir nurodymų, kaip padidinti laimės darbe.

Lietuvos Darbo Federaciją atstovavo UAB“Durapart“ darbuotojų profesinės sąjungos narė Jelena Soms

Informaciją parengė Jelena Soms

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA