Šį savaitgalį Lietuvos darbo federacija atšventė 90 metų įkūrimo sukaktį.

Šventė prasidėjo tautine giesme, į garbų jubiliejų atvykę svečiai iš įvairių užsienio organizacijų, kolegos iš Lietuvos, buvę LDF vadovai Kazimieras Kuzminskas ir Lionginas Radzevičius, Ministro pirmininko patarėja Skirma Kondratas, Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, KASP štabo viršininkas Pulkininkas Leitenantas Vaidas MalinionisVilniaus miesto, įvairių ministerijų atstovai tarė sveikinimo žodžius, linkėjo ilgiausių metų.
Sveikinimo raštą atsiuntė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

1919 metų rugsėjo 27–28 dienomis Kauno Rotušės salėje buvo sušauktas visuotinis krikščionių darbininkų organizacijų atstovų suvažiavimas ir įkurtas visų katalikiškų organizacijų susivienijimas – Lietuvos Darbo Federacija.

Jau tada jos rezoliucijose reikalauta 8 valandų darbo dienos miesto darbininkams, pragyvenimo minimumo, socialinio draudimo, medicininės priežiūros užtikrinimo, darbo inspekcijos įkūrimo ir kt.

Steigiamasis suvažiavimas pasisakė už prisijungimą prie Pasaulinės Krikščionių darbininkų sąjungos – Krikščioniškojo internacionalo.
LDF aktyviai dalyvavo 1920 m. įkurtos Tarptautinės krikščioniškųjų profesinių sąjungų federacijos bei Tarptautinės Darbo Organizacijos (ILO) veikloje.

Dabar LDF bendradarbiauja su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip EZA, ETUC, ITUC, turi savo atstovus Trišalėse tarybose Lietuvoje, Europos komisijos komitetuose, atstovauja darbuotojų teises ir interesus įvairiose darbo grupėse.

Šventės proga nuvo išleista knyga, pasakojanti apie LDF įkūrimą ir istoriją.
Šventines akimirkas rasite čia.

123

LDF info