Šiandien, profesinės sąjungos, primindamos 2009 m. sausio 16 d. įvykius, ir atkreipdamos visuomenės dėmesį į teismų sprendimus, varžančius streikų organizavimo laisvę ir pažeidžiančius žmogaus teises Lietuvoje, organizavo piketus prie Lietuvos Aukščiausiojo teismo, bei apylinkių teismų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Šiauliuose.
Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras pabrėžia, kad teismų sprendimais uždraudžiant streikus Lietuvoje, atimama teisė darbuotojams reikalauti, kad darbdaviai laikytųsi darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų, o pastarųjų metų teismo sprendimai, dėl streikų rengimo rodo, jog tai Lietuvoje tapo tik teorine galimybe.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato sudėtingą ir ilgą kolektyvinio darbo ginčo procedūrą, todėl profesinei sąjungai itin sunku apginti teisėtus darbuotojų kolektyvinius interesus. Jei profesinės sąjungos neturės adekvačios galimybės organizuoti kolektyvinius ginčus, darbuotojai Lietuvoje bus beteisiai, nes net ir geriausiais įstatymas ar susitarimas su darbdaviu bus niekinis, neužtikrins sulygtų darbo sąlygų.
Streikas leidžia darbuotojų atstovams išreikšti savo požiūrį ir yra svarbus profesinės sąjungos narių interesų apsaugos aspektas, todėl Lietuvos profesinės sąjungos nesirengia taikstytis su kolektyvinių ginčų teisės ribojimais.

netui3 (1) netui4 (1) utena1 (1)