Kaip mums reikia ginti migrantus ir pabėgėlius:

• saugus pragyvenimas, padoraus darbo pasiūlymas
• pagrindiniai teisės,
• profesinių sąjungų apsauga
Migrantų problemos susijusios ne tik su darbu ir ekonomika. Migracija turi daug veidų ir turėtų būti vertinama iš skirtingų kampų. Svarbu pažvelgti į situaciją iš migrantų akių, klausytis jų istorijų. Turėtume vengti idealistinio požiūrio ir pažvelgti į problemą, bet su realizmu ir sveiku protu.
Taip pat aišku, kad Europos vidaus migracija yra pagrįsta tuo, kad gyvenimas yra labai sunkus, mažiau išsivysčiusiuose ES šalyse. Net krizės padarinius geriau išgyveno Europa tada Rytų Europa ir tik tada Baltijos šalys.
Migracijos pagrindinės problemos neapsiriboja tik darbo galimybėmis ar sąlygomis, tai įtakojo ir šeimos padėtį. Migrantai išeidami palieka savo šeimas ir draugus . Migracija neturi vieningos nuomonės ar tai gerai ar ne, ji vyrauja dvejais aspektais. Apie migracija visada galima kalbėti teigiamas ir neigiamas aspektais,
Pats matomiausias poveikis yra pinigų grąžinimo į kilmės šalį, kur
Emigrantas išvykes dirbti siunčia pinigus savo šeimai, kad galėtų ją išlaikyti. Pagrindinis ES uždavinys užtikrinti imigranto sąlygas, suteikiant jam visas pilnas galimybes įsikurti su visa šeima, tiek darbo tiek moralines galimybes.Taip pat pranešėjai išskiria atsižvelgti kad darbas, susijęs su migracija ne visada yra sėkmės istorija. Šis klausimas dažnai lieka šešėlyje. Jie siūlo tai labiau viešinti ir supažindinti žmones kas jų laukia.
Keli pranešėjai atkreipė dėmesį į aiškų ir teisingą migrantų teisių ir pareigų reglamentavimą bei pabėgėlių priimančiųjų šalių teisinių parengčių būtinumą. Šis klausimas yra skubus ir turėtų būti sprendžiamas nedelsiant pagal ES politiką.
Svarbu sukurti socialinės apsaugos sistema, kuri galėtų funkcionuoti visame pasaulyje. Socialinė apsauga turėtų būti sisteminga, kad lydėtų darbuotoja visais reikiamais etapais. Norint pasiekti šį tikslą, turime spręsti šiuos klausimus:
1. Prieiga prie socialinės apsaugos priimančiosios ir gimtosios šalies. Tai įtakotu pažeidžiamumo lygį.
2. Portatyvumo tarp priimančiosios ir gimtoji šalies Tai įtakotu kad būtų išvengta teisinių elementų.
3. Darbo rinkos sąlygos- tarp darbdavių ir darbuotojų poreikių.
4. Prieiga prie neformalių tinklų gali veikti kaip privatūs socialinio saugumo tinklas.

Ne tik įstatymai ir kiti teisės aktai yra svarbus, taip pat yra svarbu imigranto įvestis į socialinę erdvę.Tokiu principu veikia FI Internationaal Comité Belgijoje. Kuri siūlo, kad profesinės sąjungos turi atverti savo duris, ginti migrantus ir pabėgėlius. Suteikti darbo pasiūlymus, apžvelgti skirtingi kultūrų ir religijų kriterijų.
Pagrindinės darbuotojų (migrantų) problemos yra:
• Sunki prieigą prie informacijos,
• nepakankamos žinios apie teisės aktus,
• nepakankamos kalbos žinios,
• kultūrinis skirtumas.

Visko galima pasiekti bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, kaip FI Internationaal Comité Belgijoje. Seminaro organizatoriai, skatina šalių bendradarbiavimą ir organizacinius mainus, Kadangi daugumai šalių yra aktuali ši emigracijos ir imigracijos problema.

LDF seminare atstovavo D. Pakulienė ir K. Sobeščukaitė