Kiekvieną mėnesį posėdžiaujanti Vilniaus apskrities trišalė taryba (VATT) šių metų rugsėjo 12-ąją pirmą kartą susirinko Lietuvos darbo federacijos (LDF) būstinėje Vilniuje. Posėdyje, kuriam pirmininkavo VATT pirmininkas Antanas Liutkevičius, svarstytas darbo vietų efektyvumo didinimo klausimas, pristatytas LDF projektas „Socialinės partnerystės vystymas gerinant Trišalių ir Dvišalių tarybų veiklą“, aptartas pasirengimas konkursui, skirtam labiausiai 2007-aisiais Vilniaus apskričiai nusipelniusių politikos, socialinės, verslo ir kultūros sričių atstovų išrinkimui ir apdovanojimui.
Išklausę Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidento Rimvydo Jasinavičiaus pranešimą apie darbo vietų efektyvumo didinimo svarbą, Trišalės tarybos nariai po diskusijų vis dėlto priėjo išvadą, kad siekiant efektyvumo vienodai svarbus yra ir darbuotojų, ir darbdavių švietimas. Viena švietimo (kaip socialinio dialogo įgūdžių tobulinimo) formų gali būti Dvišalės ir Trišalės tarybos, todėl LDF projektas, apimantis šių tarybų veiklos gerinimą, dėsningai pratęsė pirmojo klausimo svarstymą. LDF projektas „Socialinės partnerystės vystymas gerinant Trišalių ir Dvišalių tarybų veiklą“ pradėtas praėjusių metų kovo 1-ąją ir vykdomas visoje Vilniaus apskrityje. Sukurti vadinamieji 7 teminiai moduliai, kurių pagrindu vykdomi Vilniaus regiono samdomų darbuotojų ir darbdavių mokymai. Projektas bus vykdomas porą metų.

Jau susiformavo graži tradicija kiekvienų metų pabaigoje labiausiai Vilniaus regionui bei jo plėtrai nusipelniusius žmones apdovanoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija. Kandidatus nominacijai gauti pateikia visi socialiniai partneriai. Pasirengimą šiųmetiniam konkursui pristatė Vilniaus apskrities Regioninės plėtros departamento Regiono ekonomikos ir socialinio vystymo vyriausioji specialistė Janina Čeplinskienė.

foto9
LDF pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė