2009 m. gruodžio 12-13 d. Druskininkuose vyko išplėstinis LDF Tarybos posėdis ir seminaras.

Seminare buvo numatyta aptarti svarbiausius profesinių sąjungų veiksmus per paskutinįjį pusmetį, pasirašytą Nacionalinį susitarimą, atsakyti į profesinių sąjungų narių klausimus, aptarti ateities planus. Konferenciją atidarė ir jos tikslus pristatė LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis.

LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė kalbėjo apie ekonominės krizės įtaką Lietuvos ūkiui, socialinei politikai ir darbo rinkai:
“Šiuo metu, pasak Premjero, Lietuvos ekonomika yra smuktelėjusi į 2005–2006 m. lygį, tačiau išlaidos tebėra 2008 m. lygyje, todėl Vyriausybė ieško būdų, kaip, sumažėjus pajamoms, mažinti ir išlaidas. Didžiausias ekonomikos nuosmukis Lietuvai prognozuojamas 2010 metais- nemenką stresą ekonomikai turėtų sukelti Ignalinos AE uždarymas, išaugusios elektros energijos kainos.

Ekonominę – socialinę politiką įtakoja šalies demografinė situacija. Dar prieš metus vienam pensininkui “teko” 1,3 dirbančiojo, o dėl padidėjusios bedarbystės ši proporcija tapo dar trapesnė. Tokia situacija verčia ateityje ilginti pensijinį amžių iki 65 metų.
Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų – 2008 metų pradžioje gyveno 3366,4 tūkst., tai 18,5 tūkst. mažiau negu 2007 metų pradžioje. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990 metais) gyventojų Lietuvoje sumažėjo 360,5 tūkst. – 90 procentų sumažėjimą lėmė neigiamas migracijos saldo, 10 procentų – neigiama natūrali gyventojų kaita.

Šalyje didėja bedarbystė. 2009 m. spalio 1 d. šalyje buvo 222,3 tūkst. bedarbių, kurie sudarė 10,3 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų per metus išaugo daugiau kaip tris kartus (2008 spalio 1 d. buvo 3,0 proc.). Per 2009 m. sausio mėn. nedarbas augo 1,4 proc. punkto, vasario mėn. – 1,3 proc. punkto, o rugsėjo mėn. augimo tempai sumažėjo iki 0,2 proc. punkto. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad 2009 m. vidutinis metinis nedarbo lygis (gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis) sieks 14,6 proc., o 2010 m. – 15,6 proc.

Susirūpinimą kelia vėl didėjantys emigracijos mastai. Lietuva – viena iš ES valstybių narių, pasižyminčių didžiausiu neigiamu migracijos saldo pagal emigrantų skaičių 1000-iui gyventojų. Dėl emigracijos Lietuva daugiausia praranda 25-29 metų gyventojų. 2007 metais oficialiai emigravę 25-29 metų gyventojai sudarė 18 procentų visų emigrantų. 2007 metais iš Lietuvos emigravo 3,7 tūkst. vaikų iki 18 metų. Didėja išsilavinusių emigrantų dalis. Emigracijos sustabdymas – vienas iš aktualiausių šalies tikslų, tačiau vienas iš pagrindinių būdų stabdyti migraciją – gerinti ekonomines sąlygas Lietuvoje – krizės metu atrodo nepasiekiamas.

Sunkmečio sąlygomis ypatingai svarbu, kiek įmanoma daugiau išsaugoti darbo vietų. Tuo tikslu LR Vyriausybė yra parengusi kelias programas.

LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis pristatė Nacionalinį susitarimą paskatinusias priežastis, Vyriausybės ir profesinių sąjungų derybų eigą ir pasiektus kompromisus.
Keturis mėnesius vykusių derybų rezultatas – Nacionalinis susitarimas buvo išsamiai analizuojamas, seminaro dalyviams aiškinama kiekviena formuluotė, jos esmė ir tikslas.

Seminaro dalyviai turėjo daug klausimų, prisiminė žiniasklaidoje nuskambėjusius kaltinimus profesinėms sąjungoms.

Vėliau vyko diskusija “Ar Nacionalinis susitarimas tarp Lietuvos socialinių partnerių užtikrins socialinę taiką?“, kurią moderavo LDF pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis.
Seminaro dalyviai bandė atsakyti ir į kitus klausimus: ar galės profesinės sąjungos dalyvauti viešose akcijose, jei Nacionalinio susitarimo nuostatų nebus laikomasi? Ar savivaldybės privalo laikytis Nacionalinio susitarimo? Kaip apsaugoti įstaigų, kurių finansavimas tiesiogiai priklauso nuo savivaldybės, interesus ir darbo užmokestį?
Diskusijoje buvo kalbama apie profesinių sąjungų įvaizdį, visuomenės vertinimus, kartais neteisingus žiniasklaidos pranešimus. Diskusija buvo skirta LDF strateginių tikslų aptarimui bei LDF Strateginio plano 2010 -2012 parengimui. Daug dėmesio diskusijose skirta LDF įvaizdžio gerinimo programai, galimybėms LDF nuveiktus darbus reklamuoti pasitelkiant žiniasklaidą. Kokios priemonės gali padėti sėkmingai perduoti informaciją padaliniams, jų vadovams ir nariams? Buvo diskutuojama apie informacinį internetinį leidinį.

Šis seminaras buvo labai svarbus, nes LDF Taryba turėjo galimybę išsamiai aptarti aktualiausius šio pusmečio profesinių sąjungų nuveiktus darbus, suderinti nuomones dėl ateities veiksmų, pasisakyti dėl LDF tikslų ir svarbiausių uždavinių ateičiai.

119

LDF info