Tarsi ir tapo gražia tradicija aktyviausius LDF narius paskatinti kelionėmis, suteikiant galimybę jiems susipažinti su artimiausiais kaimynais, kaimyninių šalių istoriniu-kultūriniu paveldu, ten veikiančiomis profesinėmis sąjungomis. Šiemet rugpjūčio 15-ąją per Žolinę, LDF narių grupė iš visų šakų ir Lietuvos regionų išvyko į Čekijos sostinę Prahą. Vienas iš kelionės tikslų buvo užmegzti artimesnius ryšius su Čekijos profesinių sąjungų konfederacija.

Čekijos-Moravijos profesinių sąjungų konfederacija (Českomoravska Konfederace odborovych svazu (ČMKOS); pirmininkas Milan Štech) dabar jungia 33 šakines profesines sąjungas. Atkūrus nepriklausomą ČMKOS įsisteigė atkūrus Čekijos respubliką, 1990 m. kovo 2-3 d. 1990 m. ČMKOS tapo ICFTU nare, nuo 1995 m. –ETUC narė, o šiuo metu, kaip ir Lietuvops darbo federacija, priklauso Tarptautinei profesinių sąjungų konfederacijai ITUC. Konfederacija veikia labai aktyviai, 2007 m. birželio 23 d. organizavo didelę demonstraciją Prahoje, siekdama atkreipti valstybės dėmesį į blogiausiai aprūpintus, mažiausiai uždirbančius visuomenės narius.

Nepaisant ilgos kelionės per Lenkiją, turėjome galimybę pasigėrėti, palyginti kaimyninių šalių gamtovaizdžius, miestelius, tvarkomas sodybas. Jau Prahoje gėrėjomės jos senamiesčiu, gražiom bažnyčiom, gatvelėm. Aplankėm didingą ŠV.Vito katedrą, Karlo tiltą, Vaclovo aikštę su įspūdingu laikrodžiu… Kitą dieną, gaivinant trumpam, smulkiam lietučiui, vaikščiojom po Karlšteino pilį, o popietę praleidome Melniko gotikinėje pilyje. Tie, kas dalyvavo pilyje ruošiamuose čekiškų vynų degustacijose, galėjo pamatyti ir pabendrauti su į pilį atvykusiais šeimininkais. Nuvykome ir į Kutna Hora, aplankydami Šv. Barboros katedrą ir ŠV. Mergelės Bažnyčią, kurios gausybe žmonių kaulų dekoruotas interjeras buvo nematytas ir šiurpokas. Galėjome įsitikinti gerais kaimynų pasiekimais samdomų darbuotojų gynimo srityje – šventinėm dienom ir savaitgaliais nedirbo parduotuvės, žmonės šeimomis pietavo kavinėse, ilsėjosi, iškylavo.Ganėtinai išvargę, pasisėmę patirties, gerų įspūdžių,sugrįžome namo, galvodami apie tėvynę ir dainuodami:

Greičiau į Tėviškę, į savo gimtą kraštą,
Ten mano žemė, aukštas vyturio dangus,
Ten skamba žodis, kaip giesmė, kaip šventas raštas,
Į gimtą Lietuvą šiandieną aš grįžtu….