2012 m. gegužės 10 dieną Lietuvos darbo federacija organizavo konferenciją – forumą tema „ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS“. Konferencijoje dalyvavo darbuotojų, darbdavių bei savivaldos atstovai, kuriems rūpi išgirsti šeimos ir darbo derinimo tendencijas ir nūdienos aktualijas.

Pagrindinis konferencijos tikslas – pristatyti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo aktualijas, tendencijas bei užsienio šalių patirtį. Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitė trijų europinių institucijų atstovai, verslo bei viešojo sektoriaus atstovai, kuriantys ir įgyvendinantys inovatyvius šeimos ir darbo derinimo sprendimus.

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarė LR Socialinės apsaugos ir darbo vice-ministrė A. Mikalauskaitė. Žinių ekonomikos forumo atstovas kalbėjo apie lanksčias darbo sąlygas. LR Seimo narė Marija Aušrinė Povilionienė pristatė lietuviškąją šeimos koncepciją. Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų dr. Teresė Nijolė Liobikienė kalbėjo apie šeimas, susiduriančias su darbo ir šeimos derinimo problemomis. Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto atstovė dr. Renate Heinisch pristatė šeimos politikos vaidmenį demografinės kaitos kontekste atsižvelgiant į ES šalių gerąją praktiką. Kolegos iš Ispanijos pasidalino gerąja patirtimi ir pristatė galimybes derinti šeimą ir darbą Ispanijoje. Mykolo Romerio universiteto atstovė A. Mažeikienė apžvelgė šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą pokyčių laikotarpiu per psichologinę prizmę. Omnitel atstovas kalbėjo apie šeimai palankių nuostatų versle ir visuomenėje skatinimą. Visi pranešimai sulaukė ypatingo susidomėjimo, o forumo dalyviai įgijo ir praturtino žinias konferencijos metu išanalizuotomis temomis.

16 17