093 118

Profesinių sąjungų centras „Lietuvos darbo federacija“ (LDF) praėjusį savaitgalį sukvietė į ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą. Po atsikūrimo 1991-ųjų gruodį tai buvo jau penktas LDF rinkiminis suvažiavimas.

Pasak LDF pirmininko Vydo Puskepalio, organizacija jį pasitinko sustiprėjusi ir subrendusi. Plečiasi ryšiai su profsąjungomis Europoje – suvažiavimo svečiai buvo kolegos iš Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos. Lietuvoje LDF veikia 9 iš 10 šalies apskričių, neseniai įkurti skyriai Šiauliuose ir Marijampolėje. LDF skyriaus Tauragėje įkūrimas – irgi tik laiko klausimas.

LDF sudėtyje veikia 10 šakinių profsąjungų. Per paskutinius keletą metų LDF kartu su „Lietuvos nepriklausmomų darbininkų sąjungų susivienijimu įkūrė šakinę metalo pramonės darbuotojų profesinę sąjungą, prie LDF prisijungė Kauno bei Jonavos darbininkų sąjungos, artimiausiu metu turėtų prisijungti Alytaus darbininkų sąjunga bei keletas kitų šalies profsąjungų.

Prieš trejus metus visi trys Lietuvoje veikiantys profsąjungų centrai daugiau ginčijosi nei bendradarbiavo. Šiandien kalbamasi ir ieškoma bendrų sprendimų kone kasdien. Pagerėjo sutarimas su darbdavių organizacijomis, su profsąjungomis dabar labiau nei anksčiau skaitosi šalies vykdomoji valdžia. Kaip suvažiavime sakė pirmasis atkurtos LDF pirmininkas Lionginas Radzevičius, sąlygos profsąjunginei veiklai Lietuvoje dabar pakankamai geros.

Suvažiavimo viešnia, EZA (Europos dirbančiųjų klausimų sprendimo centro) generalinė sekretorė Roswitha Gottbehut, akcentavusi švietėjiškos profsąjungų veiklos svarbą, gyrė LDF darbą sakydama, jog protingai veikdama Federacija reklamuoja EZA visame rytų Europos regione. Pasak LDF švietimo centro vadovės Janinos Švedienės, beveik 60 Europos profsąjungų ir visuomeninių organizacijų bei judėjimų vienijanti EZA yra pats geriausias LDF partneris. EZA Europoje kasmet realizuoja daugiau nei 70 edukacinių projektų, daugėja jų ir Lietuvoje.

Patvirtindamos suvažiavime vyravusią konsolidacijos dvasią, LDF ir profsąjungų centras „Solidarumas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Suvažiavime priimtos rezoliucijos „Dėl SODROS įmokų „lubų“, „Dėl socialinio draudimo išmokų didinimo“ ir „Dėl progresyvinių mokesčių“. LDF pirmininku perrinktas Vydas Puskepalis, pirmininko pavaduotojais išrinkti Vilhelmas Čekuolis, Gintaras Čižikas, Eugenija Šniutienė, Nijolė Turčinavičienė. Generaline sekretore perrinkta Janina Švedienė.

LDF info