Jau antrus metus iš eilės Lietuvos darbo federacija gegužės pirmąją prieš savo narius atsiskaito už prabėgusius metus.
Darbotvarkėje numatomos LDF pirmininko ir jo pavaduotojų metinės ataskaitos, LDF Finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisijos ataskaita etc.
Po įtemptos rytinės dalies suvažiavimo dalyviai prisijungs prie gegužės 1-osios profesinių sąjungų centro organizuojamų eitynių ir mitingo prie Vyriausybės pastato.

110