2016 m. gruodžio 17 d. vyko šventinis LDF Tarybos posėdis.

Posėdyje buvo kalbama apie naują darbo kodeksą, jo trūkumus, aptarta profesinių sąjungų pozicija šiuo klausimu. LR darbo kodekso ypatumus, profesinių sąjungų poziciją pristatė LPS „Solidarumas “ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Posėdžio metu aptarta LDF veikla 2016 metais, dalyvavimas EZA veikloje. Diskutuota dėl LDF veiklos stiprinimo, aktyvesnio dalyvavimo profsąjungų renginiuose. Pristatytas kitų metų EZA projektas. Taip pat buvo aptartas LDF ir LPS „Solidarumas“ bendradarbiavimo klausimas.

 

IMAG3277 IMAG3283 IMAG3284 IMAG3287 IMAG3291 IMAG3292 IMAG3293 IMAG3294