Rugsėjo 29-ąją Utenoje vyko šios apskrities LDF skyriaus neeilinė konferencija-seminaras „Profesinių sąjungų veiklos kordinavimas ir plėtra Utenos apskrityje“. Renginyje svarstyti šio regiono profsąjunginio judėjimo specifikos klausimai, taip pat diskutuota apie profesinės sąjungos veiklos ir socialinio dialogo perspektyvas bei naujus iššūkius, plečiantis profsąjunginei organizacijai.

Jau anksčiau skelbta, kad į Utenos skyrių nutarė įstoti dar viena profsąjunginė organizacija, Visagino darbininkų sąjunga. Jos pirmininkas Vladimiras Triševskis pristatė Visagino darbininkų sąjungos struktūrą ir veiklos gaires. Organizacijoje yra 19 pirminių organizacijų. 10 iš jų registruotos kaip juridiniai asmenys. Iš viso yra virš 500 narių. Aukščiausias valdymo organas po konferencijos – išplėstinė taryba, kurią sudaro pirminių organizacijų pirmininkai. Dirba 3 etatiniai darbuotojai. Vadovaudamiesi LDF statuto 13 str. ir LDF Utenos skyriaus įstatų 7 str., konferencijos dalyviai nusprendė pritarti IAE darbininkų sąjungos įsiliejimui į LDF sudėtį per Utenos apskrities skyrių.

Konferencijoje taip pat LDF Utenos skyriaus pirmininkas Vilius Čekuolis pateikė informaciją apie LDF ir Utenos skyriaus veiklą ir svarbesnius pokyčius per paskutinius metus. Po diskusijų konferencijos dalyviai nutarė parengti ir kitai konferencijai pateikti strateginį veiklos planą ateinantiems metams. Paskirtas atstovas į LDF tarybą nuo Utenos apskrities skyriaus – juo vienbalsiai išrinktas V. Triševskis.

Konferencijos dalyviai priėmė porą rezoliucijų – „Dėl IAE darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo veikimo trukmės“ ir „Dėl atlyginimų indeksavimo, kylant infliacijai virš 3 proc.“

Pirmojoje rezoliucijoje kalbama apie būtinybę išsaugoti kvalifikuotą personalą, kol bus visiškai išimtas iš IAE energetinių blokų atidirbtas branduolinis kuras. Todėl siūloma iki 2016 metų pratęsti IAE darbuotojų papildomo užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo veikimo trukmę, o antrojo bloko uždarymo įstatymo projektą pateikti viešam IAE darbuotojų kolektyvo svarstymui ir įstatymą priimti tik po to, kai jis bus apsvarstytas LR Trišalėje taryboje.

Rezoliucijoje dėl atlyginimo indeksavimo konstatuojama, kad pagrindinių maisto prekių bei paslaugų kainų augimo tempas pastaruoju metu gerokai lenkia darbo užmokesčio augimą. Tokia disproporcija mažina tik iš darbo užmokesčio gaunančių pajamas gyventojų perkamąją galią, blogina darbuotojų socialinę-ekonominę padėtį. Siekiant sušvelninti vis didėjančios infliacijos pasekmes Lietuvos dirbantiesiems, reikalaujama į Darbo kodeksą grąžinti darbo užmokesčio kompensavimo garantiją. Infliacijai pakilus 3proc. ir daugiau, siūloma tokiu pačiu santykiu indeksuoti ir darbo užmokestį.

utena-visaginas999

Rezoliucijas nutarta išsiųsti Lietuvos Respublikos prezidentui, Seimui, Vyriausybei bei Ūkio ministerijai.

LDF info