Lapkričio 13 d. įvyko LDF Vilniaus apskrities skyriaus ataskaitinė – rinkiminė konferencija, skirta 2009/2010 metų rezultatams aptarti. Ataskaitą pateikusi l.e. Vilniaus apskrities skyriaus pirmininko pareigas Nijolė Turčinavičienė pasakojo, ką nuveikė dalyvaudama Vilniaus aps. Trišalėje taryboje bei pažymėjo, jog atkurta Vilniaus miesto Trišalė taryba.

Nijolė Turčinavičienė kalbėjo apie Vilniaus apskrities nariams organizuotus seminarus aktualiomis temomis: apie verslą ir krizę, kokiais klausimais kreiptis į mokesčių inspekciją, apie stresą darbe, kolektyvinių sutarčių pasirašymo etapus ir t.t. Į seminarus buvo pakviesti įvairių sričių specialistai.

LDF pirmininkas V.Puskepalis ir generalinė sekretorė J.Švedienė padėkojo visiems už dalyvavimą profesinių sąjungų veikloje ir pažymėjo, jog Vilniaus – pati didžiausia bei „arčiausiai“ LDF esanti apskritis. Todėl būtent vilniečiams dažniausiai ir tenka dalyvauti įvairiose akcijose.
Saminaro pranešėjai bei skyriaus pirmininko pavaduotoja Dangira Macijauskienė, paskatino dar aktyviau dalyvauti LDF Vilniaus apskrities skyriaus veikloje ir pritaukti daugiau narių.

Į naująją Vilniaus apskrities skyriaus tarybą išrinkti: pirmininku – Sigitas Laima (Medicinos darbuotojų faderacija), pavaduotojais – Algimantas Jasulaitis (Medicinos darbuotojų faderacija), Nijolė Turčinavičienė (Kultūros darbuotojų profesinė sąjunga), Svajūnas Andriulis (Pašto darbuotojų profesinė sąjunga).

Antroje konferencijos dalyje buvo diskutuojama apie profesinių sąjungų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, kaip gali nevyriausybinės organizacijos dalyvauti socialiniame dialoge aukščiausiu lygiu. Pranešėja – Pilietinės atsakomybės fondo ir Bendruomenių kaitos centro direktorė Birutė Jatautaitė.
V. Puskepalis kalbėjo apie didelį nevyriausybinių organizacijų skaitlingumą. Sunku būtų atrinkti jų atstovus ir suderinti tokį socialinį dialogą Nacionalinės trišalės tarybos lygmenyje. Pranešėja patarė, kokiais būdais galima būtų plėsti narių ratą. Pakvietė kartu dalyvauti įvairiuose projektuose.

Toliau buvo įdomu išgirsti apie papildymus, numatomus Nacionaliniame susitarime. Šiuo klausimu kalbėjo LDF generalinė sekretorė J.Švedienė ir LDF pirmininkas V.Puskepalis. Konferencijos dalyviai diskutavo ir apie anksčiau pasirašytą Nacionalinį susitarimą, kiek naudingas ir žalingas jis buvo dirbantiesiems.
J.Švedienė konferencijos dalyviams pasiūlė pateikti savo nuomones, pastabas, komentarus ir siūlymus susijusius su Nacionaliniu susitarimu el.adresu ldforg@ldf.lt.

101 102

Informaciją paruošė KŠDPS pirmininkė Aldona Kindurienė