Gruodžio 15 dieną Lietuvos darbo federacijos patalpose įvyko LDF Vilniaus apskrities Tarybos narių susirinkimas seminaras „Profesinių sąjungų vaidmuo siekiant kokybiško užimtumo. Regioninio socialinio dialogo svarba“. Posėdžio svečiai buvo Vilniaus teritorinės darbo biržos darbo išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Montvidienė, pristačiusi išsamų pranešimą „Situacija Vilniaus apskrities darbo rinkoje“. Nors situacija gerėja, bedarbystė stabilizavosi, bet dar yra daug neišspręstų problemų, į kurias darbo biržos specialistai atkreipė dėmesį. Tai ir pakartotinai besiregistruojantys bedarbiai, jaunimo bedarbystė, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.
Posėdyje dalyvavo ir darbo išteklių skyriaus paslaugų darbdaviams vyriausioji specialistė Janina Eleonora Zvicevičienė, paminėjusi, kad su Lietuvos darbo federacijos Vilniaus apskrities skyriumi buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas ir galėsim dažniau susitikti, pasikeisti informacija, nuomonėmis. Tai iš tikrųjų naudinga abiem pusėm, nes apskrities tarybos nariai, atstovaujantys įvairius sektorius, turėjo daug klausimu, diskutavo. Todėl ir ateityje darbo biržos atstovai bus laukiami.
Posėdyje taip pat dalyvavo atstovė iš Trišalės tarybos sekretoriato Liudvika Žirkauskaitė.
LDF Vilniaus apskrities skyrių sudaro profesinių sąjungų pirmininkai iš pirminių organizacijų, todėl reikia pasidžiaugti, kad dauguma yra aktyvūs, dalyvauja LDF rengiamose įvairiuose akcijose, kaip Eurodemonstracijoje Vroclave, Oraus darbo dienos paminėjime Vilniuje, piketuose, nesenai vykusiame mitinge prieš skurdą bei atstovauja savo narius stiprinant socialinį dialogą Vilniaus miesto ir apskrities Trišalėse tarybose.
Todėl artėjančių šv. Kalėdų proga linkime visiems sveikatos, stiprybės, gražių darbų savose organizacijose ir bendrame profsąjunginiame judėjime, ginant ir atstovaujant savo narių teises.
Tegul Naujaisiais 2012 metais jus lydi sėkmė, geros svajonės tevirsta dideliais darbais, suteikiančios vilties visų mūsų ateičiai.

32 33