2012 m. gegužės 8 dieną Druskininkuose Levi Peterson įmonės profesinės sąjungos lyderiai susitiko su įmonės savininku bei direktoriumi. Susitikime dalyvavo Lietuvos darbo federacijos Pirmininkė Eugenija Šniutienė, LDF teisininkė Vaida Šležienė, LDF tarptautinių ryšių koordinatorė Rasita Martišienė, Levi Peterson įmonės profesinės sąjungos pirmininkė bei kiti profesinės sąjungos atstovai, įmonės savininkas ir direktorius. Susitikimo tikslas – pabendrauti su įmonės savininku darbuotojams aktualiais klausimais, apsitarti dėl kolektyvinės sutarties ruošimo pradžios. Susitikimas vyko sklandžiai, aptartos problemos ir nutarta ateityje aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti.

18