Įsibėgėja projektas „Socialinės partnerystės plėtra, siekiant įgyvendinti Nacionalinę reformų darbotvarkę“, kurį sėkmingai vykdo profesinė sąjunga „Lietuvos darbo federacija“ kartu su partneriais – Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija bei LR Švietimo ir mokslo ministerija. Projektas padės stiprinti socialinį dialogą tarp darbdavių, darbuotojų, profesinių sąjungų, savivaldybių ir valstybės institucijų atstovų, taip pat pagerins darbuotojų darbo sąlygas.
„Lietuvoje kol kas socialinis dialogas itin vangus, būtina mokytis jį užmegzti ir puoselėti, – sako Nijolė Turčinavičienė, Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotoja ir projekto vadovė. – Bendraudamos ir veikdamos išvien skirtingos šalys gali pasiekti geresnių rezultatų.“
Anot N. Turčinavičienės, socialinė partnerystė leidžia derinti interesus, susitarti, kad ir darbuotojai, ir darbdaviai liktų patenkinti, išvengti įvairių konfliktų ir nesklandumų darbe.

Žinias taikys praktiškai

Šiuo metu vyksta įvairūs projekto mokymai. Juose savo žinias pagerins maždaug 1000 darbdavių, darbuotojų, profesinių sąjungų, savivaldybių ir valstybės institucijų atstovų iš Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Utenos apskričių, taip pat Vilniaus rajono, Švenčionių, Trakų ir Ukmergės savivaldybių. Organizacijų vadovai ir darbuotojai aiškinasi, kaip priimti sprendimus, įveikti įvairias problemas. Vadovai taip pat tobulina konfliktų bei krizių valdymo, o darbuotojai – derybų meno įgūdžius. Vėliau jie susitiks ir dar kartą šiuos klausimus nagrinės jungtiniuose mokymuose.
Darbuotojų taip pat laukia mokymai, kuriuose jie daugiau sužinos apie socialinį dialogą ir jo reikšmę, kolektyvių sutarčių rengimą, vykdymą ir kontrolę, saugos ir sveikatos komitetų steigimą ir veiklą. Jie taip pat susipažins su inovatyviomis ir lanksčiomis darbo formomis, kurios leidžia derinti šeimą ir karjerą, užtikrina lyčių lygybę.
Įgytas žinias darbuotojai ir darbdaviai pritaikys praktiškai. Po mokymų jie sės prie derybų stalo ir bandys susitarti dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo. Įgyvendinant projektą tokių sutarčių planuojama pasirašyti net 11.
„Apie kolektyvines sutartis daug kalbame, tačiau Lietuvoje mažai jų turime, – pastebi N. Turčinavičienė. – Jos yra naudingos ir darbdaviams, ir darbuotojams, nes papildo Darbo kodeksą ir leidžia lanksčiau susitarti dėl darbo sąlygų, atlyginimo dydžio, apmokėjimo už viršvalandžius ir kitų klausimų.“
Įgyvendinant projektą taip pat bus įsteigta 12 saugos ir sveikatos komitetų.
„Darbuotojai turi gauti ne tik orų atlyginimą, bet ir saugiai dirbti, – tikina projekto vadovė. – Įmonėse, kuriuose veikia saugos ir sveikatos komitetai, rečiau įvyksta nelaimingi atsitikimai, todėl siekiame, kad tokių komitetų būtų kuo daugiau. Po mokymų ir patys darbuotojai galės kritiškiau įvertinti savo darbo sąlygas.“
Projekto metu taip pat bus skatinama socialinė partnerystė savivaldybių lygiu. Bus įsteigtos 3 dvišalės ir trišalės tarybos bei komisijos apskrityse ir savivaldybėse. Dvišales tarybas sudarys darbuotojų ir darbdavių arba darbuotojų ir valdžios institucijų, o trišales – darbuotojų, darbdavių ir valdžios institucijų atstovai.

Tobulina veiklos metodus

Š. m. vasario pradžioje įvyko seminaras profesinių sąjungų vadovams, lyderiams, pirminių organizacijų pirmininkams. Jie įvertino profesinių sąjungų veiklą, įvardijo egzistuojančias problemas ir aptarė naujus, efektyvesnius veiklos metodus. Taip pat parengė naują Lietuvos darbo federacijos veiklos strategiją ir jos įgyvendinimo planą vieniems metams. Po metų seminaro dalyviai susitiks dar kartą, kad pasidalintų patirtimi, kaip sekėsi dirbti pagal naują strategiją ir kokių rezultatų pavyko pasiekti.
Projekto metu taip pat siekiama perimti užsienio šalių gerąją patirtį. Planuojama, kad į Lietuvą atvyks ekspertai iš Vokietijos ir Belgijos. Jie pristatys, kaip dirba ir kokią patirtį sukaupė Europos socialinio dialogo institucijos, aptars kolektyvinių sutarčių rūšis ir jų taikymą Europoje, papasakos apie naujas lanksčias darbo formas jaunimo užimtumui didinti.
„Europos šalys gerokai pažengusios socialinio dialogo srityje, todėl tikrai turime ko iš jų pasimokyti,“ – tikina N. Turčinavičienė.
Dviejų metų trukmės projektą „Socialinės partnerystės plėtra, siekiant įgyvendinti Nacionalinę reformų darbotvarkę“ planuojama užbaigti iki 2014-ųjų kovo. Jis įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-02-K priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

vln vln1 vln2 vln3

 

Informacijos šaltinis: 2013 m. vasario 22 d. „Atgimimas“ numeryje
www.atgimimas.lt