2013 m. lapkričio 16 d. LDF organizavo rinkiminį – ataskaitinį suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas buvo ne tik atsiskaityti nariams už Lietuvos darbo federacijos veiklą, bet ir išrinkti naują organizacijos vadovą. Primename, kad atsistatydinus LDF Pirmininkei Eugenijai Šniutienei laikinai pirmininko pareigas ėjo LDF pirmininkės pavaduotojas Svajūnas Andriulis.

get (2)

Suvažiavime ataskaitas pateikė LDF vadovai – buvusi LDF pirmininkė Eugenija Šniutienė, LDF pirmininkės pavaduotojai: Svajūnas Andriulis, Vilhelmas Čekuolis, Jelena Soms ir Nijolė Turčinavičienė. Ataskaitą pateikė ir revizijos komisija.
LDF pirmininko rinkimuose LDF skyriai iškėlė dvi kandidatūras: LDF pirmininkės pavaduotoją Svajūną Andriulį ir Kauno klinikų medicinos aptarnaujančio personalo profesinės sąjungos pirmininką Darijų Venskų.

Suvažiavimas slaptu balsavimu LDF pirmininko vairą perdavė LDF pirmininko pavaduotojui Svajūnui Andriuliui.

Linkime sėkmės ir tikimės, visų LDF padalinių bendradarbiavimo siekiant bendrų tikslų!!!

ldf suvaziavimas 2013 1 ldf suvaziavimas 2013 2 ldf suvaziavimas 2013 3 ldf suvaziavimas 2013