2008 m. sausio 28 dieną įvyko Lietuvos Darbo Federacijos vadovų ir Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” Valdybos susitikimas, kuriame dalyvavo Europos parlamento narys Šarūnas Birutis bei LR seimo narys, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Susitikimo tikslas – pasidalinti mintimis apie Lietuvos energetinę būklę ir apie „Sodros“ lubų projektą.
Posėdžio metu buvo šnekama apie Pilietines iniciatyvinės grupės siekį pratęsti Ignalinos Atominės Elektrinės II bloko darbą iki bus pastatyta nauja AE. Svarstyta profesinių sąjungų dalyvavimo parašų rinkimo akcijoje galimybė taip prisidedant prie pilietiškumo skatinimo. Taip pat diskutuota ar toks siekis neprieštarauja Lietuvos stojimo į ES sutarčiai.
Antra posėdžio dalis buvo skirta „Sodros lubų“ temai. Investuotojų Forumas vėl siūlo neapmokestinti Sodros mokesčiu atlyginimo dalies, kuri viršija 5 VDU (apie 8000 litų), tokiu būdu sudaryti patrauklesnes sąlygas investicijoms iš užsienio. Lietuvos profsąjungos kategoriškai nepritaria tokiai minčiai, nes tai reiškia negauti į Valstybinio socialinio draudimo biudžetą apie 200 mln. litų metinių pajamų, o mūsų šalies vidutinė pensija ir taip viena mažiausių Europos Sąjungoje. Seimo narys A.Sysas palaikė profesinių sąjungų nuomonę, juk besistengdami sudaryti kuo geresnes sąlygas užsienio investuotojams dažnai pamirštam apie vietinius gyventojus.
Lietuva pirmiausiai turi būti patraukli savo piliečiams, turime siekti ne tik didesnių atlyginimų, bet ir geresnių socialinių garantijų.

LDF informacija