Š.m. birželio 26 d. Inga Preidienė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė, Lietuvos darbo federacijos atstovė Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemės atstovybėje Europos Sąjungoje, Briuselyje pristatė Lietuvos darbo federacijos prioritetus Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. Debatuose dalyvavo ir Lietuvos prioritetus pristatė Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje ambasadorius Raimundas Karoblis.

2013 m. liepos 1 d. Lietuva pradeda pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Europos Sąjungos ekonomika atsigauna, tačiau svarbu, kad valstybės narės bendromis pastangomis ir toliau užtikrintų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą. Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, dėmesį sutelks į tris pagrindinius tikslus – patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimą.
Patikima Europa. Pastarieji iššūkiai parodė, kad Europa privalo išmokti gyventi iš turimų išteklių ir vengti neatsakingo skolinimosi. Lietuva savo pavyzdžiu įrodė, kad atsakinga finansų politika yra pagrindas krizei suvaldyti. Tai būtina norint visiškai atkurti pasitikėjimą ES ekonomika. Pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva skatins atsakingą viešųjų finansų valdymą, stiprins finansinį stabilumą. Lietuva sieks tolesnio Bankų Sąjungos kūrimo, vykdys kitas Europos Komisijos ir valstybių narių pasiūlytas reformas finansų rinkų, Ekonominės ir pinigų sąjungos srityse.
Auganti Europa. Lietuva sieks toliau plėtoti Bendrąją rinką, nes tai užtikrins ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Didelis dėmesys bus skiriamas skaitmeninei darbotvarkei, mokslo tyrimams ir inovacijoms. Lietuva sieks įgyvendinti ES įsipareigojimus iki 2014 m. baigti kurti energijos vidaus rinką bei užtikrinti, kad po 2015 m. jokia ES valstybė narė nebūtų atskirta nuo Europos energijos tinklų.
Atvira Europa. Lietuva yra ypač suinteresuota ES atvirumu, gerais ryšiais su partneriais ir stabilumu savo kaimynystėje. Todėl ES labai svarbu užtikrinti prekybą su JAV ir Japonija. Kartu Lietuva sieks atsivėrimo Rytinėms partnerėms ir tolesnių jų reformų. Tačiau atvirumas įmanomas tik turint nepriekaištingai veikiantį ES sienų valdymą.