Lietuvos profesinės sąjungos kartu su Lietuvos valstybine darbo inspekcija suvienijo jėgas, siekdamos gerinti padėtį darbo saugos ir šalies dirbančiųjų sveikatos gerinimo srityje. Pasak projekto autorių, reikia skatinti socialinio dialogo plėtrą šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir inicijuoti naujas organizacines priemones (dvišalių ir trišalių tarybų pavyzdžiu), kurios skatintų darbdavius gerinti darbo sąlygas. Planuojama mokyti ir šviesti socialinius partnerius apskrityse ir savivaldybėse, raginant kurti dvišales ir trišales tarybas bei komisijas, skatinti atskirų verslo sektorių ir pramonės šakų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, užtikrinti darbuotojų atstovų konsultavimą įmonėse, skatinti steigti įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus bei mokyti jų narius, aiškinti visuomenei apie pilietinio dialogo svarbą, supažindinant ją su socialinės partnerystės ir trišalio bendradarbiavimo rezultatais, informuoti profesinių sąjungų narius ir visuomenę apie profesinių sąjungų veiklą ir socialinio dialogo plėtrą.

Siekiant visų šių tikslų, visi trys šalies profesinių sąjungų centrai ir Lietuvos darbo inspekcija įsitraukė į 2007-2008 m. truksiantį tarptautinį projektą, kurio vykdytojai-partneriai yra Belgija, Prancūzija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Lenkija ir Rumunija. Didžiąją projekto išlaidų (80 proc.) dalį padengs Europos Komisija (EK), likusius pinigus surinks šalys-partnerės (Lietuvos indėlis – 3000 eurų). Šiemet projektas bus derinamas ir pristatomas EK, 2008-aisiais sudarytos nacionalinės gupės darbuosis savo šalyse, o metų pabaigoje bus surengtas nuveiktų darbų pristatymas ir aptarimas.

Lietuvos darbo federacija tradiciškai daug dėmesio skiria darbo saugos ir darbuotojų sveikatos problemų sprendimui. Priminsime, jog šių metų kovo 15-ąją LDF ir Lietuvos darbo inspekcija po keletą mėnesių trukusių derybų LDF būstinėje Vilniuje pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatoma derinti veiksmus, keistis informacija, siekiant gerinti darbo sąlygas ir kelti Lietuvos dirbančių sąmoningumą. Sutartį pasirašiusios pusės įsipareigojo dalyvauti trišalių komisijų veikloje, rengti konsultacinius ir informacinius seminarus bei kitus renginius, agituojant už kolektyvinių sutarčių su darbdaviais pasirašymą ir profesinių sąjungų steigimąsi. Abi pusės pabrėžė, jog būtina šviesti ne vien samdomus darbuotojus, bet ir darbdavius.

LDF informacija