LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ

K R E I P I M A S I S

Į Lietuvos Respublikos Prezidentą J.E. Valdą Adamkų

2007 m. birželio 15 d.
Vilnius

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, atstovaudamos profesinių sąjungų narių ir visų Lietuvos darbuotojų ekonominiams, socialiniams ir darbo interesams, siekia mažinti dirbančių piliečių socialinę atskirtį bei skurdą ir reikalaudamos, kad būtų lengvinama mokesčių našta mažai uždirbantiems darbuotojams, siūlo nuo 2008 metų sausio 1 d. įvesti darbo pajamų progresinę apmokestinimo sistemą.

DSCN6969

Šį pasiūlymą pateikėme svarstyti LR Seimo frakcijoms, LR Trišalei tarybai ir darbdavių organizacijoms.

LR Vyriausybė mus informavo, kad sprendimas dėl mokesčių reformos bus priimtas trečiajame ketvirtyje.

Prezidente, mums kelia susirūpinimą Jūsų viešai išsakyta nuomonė, kad esate „prieš progresinius mokesčius, nes jie iškreipia mokesčių sistemą, didina šešėlinės ekonomikos mastą, kenkia šalies įvaizdžiui ir supriešina visuomenę“.

Jūsų Ekscelencija, manome, kad Jūs įsigilinsite į daugumos Europos Sąjungos šalių patirtį, taikant progresinio apmokestinimo sistemas bei jų privalumus, dar kartą apsvarstysite Statistikos departamento informaciją apie didelius šalies gyventojų darbo užmokesčio skirtumus ir pritarsite Lietuvos profesinių sąjungų siūlymui, kurio įgyvendinimas sumažintų socialinę atskirtį Lietuvoje.

DSCN6961 DSCN6963

LPSK pirmininkas LDF pirmininkas LPS „Solidarumas“
Artūras Černiauskas Vydas Puskepalis Pirmininkės pavaduotojas
Antanas Liutkevičius