Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, vienijantis Lietuvos Darbo Federaciją, Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederaciją ir Lietuvos Profesinę Sąjungą ,,Solidarumas“, rugsėjo 20-ąją pasirašė pareiškimą, adresuotą Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui bei Vyriausybei. Pareiškime reiškiamas nepasitenkinimas dėl prekių ir paslaugų kainų augimo, kuris lenkia pajamų augimą, ir konstatuojama, jog toks kainų ir paslaugų šuolis mažina Lietuvos gyventojų perkamąją galią ir pragyvenimo lygį.

Lietuvos profesinėms sąjungoms pavyko pasiekti, kad minimali mėnesio alga padidėtų iki 700 Lt, o neapmokestinamas pajamų minimumas – iki 320 Lt per mėnesį. Ilgainiui ne tik prekių ir paslaugų kainos, bet ir pajamų dydis Lietuvoje turės atitikti Europos Sąjungos kainų vidurkį. Pradėjus veikti infliacijos pasekmių gesinimo politikai, svarbus vaidmuo tenka šalies Vyriausybei ir savivaldybėms, nes jos iš dalies reguliuoja paslaugų kainų didėjimo tempus. Svarbus vaidmuo tenka ir darbdaviams, kurie, norėdami išsaugoti darbotojus, gaunamo pelno sąskaita didina darbuotojų užmokestį.

Matydamas vis blogėjančią Lietuvos gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį, Lietuvos profesinių sąjungų Koordinacinis centras reikalauja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateiktų visuomenei aiškią ir garantuojančią gyventojų pragyvenimo lygio gerėjimą ekonominės veiklos strategiją, sparčiau vykdytų savo programoje numatytus įsipareigojimus ir iki 2008 m. sausio 1-osios minimalų darbo užmokestį padidintų iki 800 Lt, o neapmokestinamų pajamų minimumą – iki 400 Lt per mėnesį, taip pat pagal galimybes stabdytų kainų didėjimą ir nustatytų realų minimalų gyvenimo lygį (MGL); Lietuvos Respublikos Seimas priimtų įstatymą, kuriuo vadovaujantis minimalus darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 60 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio, taip pat pritartų progresinio pajamų mokesčio tarifo įvedimui, taikant 15 proc. GPM tarifą vidutiniam darbo užmokesčiui (jis šiuo metu yra daugiau kaip 1700 litų), priimtų Darbo užmokesčio indeksavimo įstatymą.

Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras perspėja Lietuvos Respublikos Seimą, Vyriausybę, darbdavius ir jų organizacijas, jog nesiimant efektyvių priemonių gyventojų pragyvenimo lygiui didinti, bus inicijuojamos pilietinio nepaklusnumo, bei kitos protesto akcijos.

LDF info