Š.m. sausio 31 d. įvyko Lietuvos žurnalistų draugijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo aptarta žurnalistų draugijos veikla, pristatytos ataskaitos, daug diskutuota įvairiais klausimais. Numatytos veiklos perspektyvos ateičiai, siekiant įtraukti į žurnalistų draugijos veiklą daugiau jaunimo. Suvažiavimo metu pasidžiaugta, kad Lietuvos žurnalistų draugija turi garbingą Stasio Lozoraičio vardo premiją, kuria šiais metais buvo apdovanotas aktyvus žurnalistų draugijos narys Vitalijus Karakorskis. Taip pat už nuopelnus Lietuvos žurnalistikai, žurnalistų draugija Garbės nario vardus suteikė šiems savo nariams: Gražinai Daukšaitei, Marytei Kontrimaitei, Stasiui Račkauskui, Edmundui Simonavičiui, Albinui Vaičiūnui, Antanui Seikaliui, Zenonui Mikalauskui.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja Valdyba, kuri pagal įstatus renka ir Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininką(ę). Ja vėl buvo išrinkta Gražina Viktorija Petrošienė, kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas“ redaktoriaus pavaduotoja. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime gražaus bendradarbiavimo bei visų idėjų įgyvendinimo.

Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavime LDF atstovavo ir sveikinimo žodžius tarė LDF pirmininkas Svajūnas Andriulis ir pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.