Gegužės 21 d. Utenoje lankėsi SADM ministras Donatas Jankauskas. Prie A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Utenoje, kur ministras turėjo susitikti su Utenos rajono seniūnais ir seniūnaičiais, bendruomenių lyderiais, visuomeninių asociacijų vadovais, Utenoje veikiančios profesinės sąjungos surengė piketą.
Buvo protestuojama prieš Darbo kodekso pakeitimus, reikalaujama kelti minimaliąją mėnesinę algą. Susitikimo su ministru metu Lietuvos darbo federacijos Utenos apskrities pirmininkas Vilhelmas Čekuolis ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė Laimutė Taleikienė įteikė ministrui, protesto dėl darbo santykių liberalizavimo, raštą.
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui

Dėl darbo santykių liberalizavimo

2012 m. gegužės 21 d.

Utena

Utenos regiono dirbančiuosius vienijančios profesinės sąjungos nepritaria siūlomiems Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimams. Toks darbo santykių liberalizavimas labai pablogintų darbuotojų padėtį, darbo sutarties sąlygas bei socialines garantijas.
Reikalaujame nuo 2012 m. liepos 1 d. minimalų darbo užmokestį nustatyti 900 litų ir minimalios algos padidinimą nesieti su Darbo kodekso liberalizavimu. Visus su darbo santykiais ir darbuotojų padėtimi susijusius teisės aktų projektus įgyvendinti tik suderinus su socialiniais partneriais Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė
Laimutė Taleikienė

Lietuvos darbo federacijos Utenos apskrities skyriaus pirmininkas
Vilhelmas Čekuolis

10