Iš trečio karto Lietuvos profesinėms sąjungoms pavyko surengti masinę protesto akciją. Kovo 19 dieną Vilniaus Gedimino prospektu žygiavo apie pusantro tūkstančio mitinguotojų, reikalaujančių:

Minimalų darbo užmokestį didinti iki 1000 litų;
Įvesti socialinę atskirtį mažinančią progresinių mokesčių sistemą, apimančią visas pajamas;
Didinti užimtumą, taikant įvairius įdarbinimo būdus;
Sumažinti pridėtinės vertės mokestį būtiniausiems maisto produktams;
Mažinti komunalinių paslaugų kainas;
Sugrąžinti pensijas į 2008 metų lygį;
Mažinti mokesčius smulkiajam verslui;
Sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą spaudos leidiniams.

Šie reikalavimai buvo įteikti Vyriausybei, kuri jau trečius metus alina krašto žmones periodiškai patikindama, kad tokia politika padės įveikti ekonomikos, finansų ir socialinį sunkmetį, bet tai daro tik smulkiojo verslo, viešojo sektoriaus žlugdymo, gyventojų skurdinimo sąskaita. Mitingo dalyviai skatino Vyriausybę imtis veiksmų, sustabdysiančių emigraciją, nes per 2010 metus Lietuvos gyventojų sumažėjo daugiau kaip 84 tūkstančiais, o dvidešimties nepriklausomybės metų rezultatas – beveik pusė milijono emigravusių Lietuvos gyventojų.

Tai viena iš pirmųjų protesto akcijų Europoje. Savaitgalį protestavo Portugalija, o nuo šiandien prasideda oficiali, ETUC skelbima, europinė protesto veiksmų savaitė. Šią savaitę numatomos eisenos ir mitingai visoje Europoje: kovo 21 – Berlyne, prie eisenos prisijungs ir kolegos iš Belgijos ir Liuksemburgo; kovo 22 – Paryžiuje protestuos prancūzai ir vokiečiai; kovo 23 – Amsterdame numatytas susitikimas su ministrais, bus aptariamas efektyvus ekonomikos valdymas; kovo 24 Briuselyje rengiama masinė protesto eisena, kurioje numatoma, kad dalyvaus apie 10000 protestuotojų; kovo 26 Londone rengiama akcija „Alternatyvus žygis – Darbas, augimas ir teisingumas“.
Baigiamasi renginys numatomas balandžio 9 dieną Budapešte. Pagrindinis ETUC rengiamos protestų savaitės reikalavimas – stabilizuoti ES ekonomiką. ETUC sako „ne“ drastiškiems ES taupymo planams ir „nukirptam“ darbo užmokesčiui bei sumažintoms pensijoms; reikalauja kovoti su nedarbu, bei socialine regresija, sustabdyti didėjančią socialinę nelygybę.

92 93