Vilniuje įvyko Moterų komiteto seminaras „Moterys ir finansų krizė“. Jame dalyvavo moterys iš visų regionų, ypač skaitlingai iš Kauno ir iš Panevėžio.
Seminaro pradžioje buvo pristatytos naujienos iš Tarptautinio profesinių sąjungų tinklo konferencijos. Europos lygmenyje jau seniai diskutuojama apie moterų teises, moterų galimybes finansinės krizės metu, taip pat yra aktyviai raginama kovoti su lyčių stereotipais, kuriančiais pagal lytį susiskaidžiusią darbo rinką.
Profesinių sąjungų atstovės apžvelgė padėtį atskirose darbovietėse ir Lietuvos regionuose. Moterų komiteto (MK) pirmininkės pavaduotoja Jelena Soms papasakojo, kad šiuo laiku moterimys ypač domisi miesto problemomis, joms rūpi darbo vietų išsaugojimas. Jelena Soms – LDF Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkė ir yra puikiai susipažinusi su padėtimi šiame mieste. Panevėžyje šiuo metu užregistruotas 14,4% bedarbystės lygis, tai didžiausias bedarbystės lygis Lietuvoje. Pranešėja pasidžiaugė bendra visų Lietuvos profesinių sąjungų veikla Koordinaciniame centre Panevėžyje. Taip pat Jelena Soms pažymėjo, kad jų mieste labai didelis dėmesys skiriamas jaunimui.

LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė papasakojo apie vykusias derybas iki Nacionalinio susitarimo pasirašymo ir apie Susitarimo svarbą. Moterys sužinojo pie teigiamas ir neigiamas šio susitarimo puses. LDF Moterų komiteto atstovėms iš šalies regionų ši informacija buvo ypač naudinga, nes paaiškėjo, kad ne visos supranta Nacionalinio susitarimo prasmę, netgi buvo nuomonių ar tikrai profesinėms sąjugoms reikėjo pasirašyti po susitarimu. LDF generalinė sekretorė paaiškino, kad šis susitarimas – socialinio dialogo, taigi ilgų derybų vaisius.

Marija Čekuolienė iš Utenos pasidžiaugė savo profesine sąjunga, kadangi net šiomis nelengvomis sąlygomis jiems pasisekė nemažai nuveikti eilinio žmogaus naudai, pavyzdžiui, vietinės bibliotekos išsaugojimas.
Taip pat buvo aptartas lygių galimybių principo įgyvendinimas įvairiuose lygiuose ir įvairiose vietose. Dalyvės nutarė skirti didesnį dėmesį keitimuisi informacija ir tarpregioniniam bendradarbiavimui. Antrąją seminaro dalį vedė psichologė Vidutė Ališauskaitė, kuri mokė moteris mąstyti pozityviai.

116 117

LDF info