2009 m spalio 16-18 dienomis Briuselyje vyko 10-asis ITUC-PERC Moterų komitetų ir organizacijų vadovių susitikimas. Pagrindinė tema – “Moters orumo apsauga darbe: tinkamas darbas krizės akivaizdoje“. Susitikimo metu taip pat buvo nagrinėjamos ir šios temos:

Profesinių sąjungų reikšmė įtakojant krizės eigą.
Nuo finansinės krizės į naują ekonominę struktūrą.
Diskriminacija ir skurdas.
Lyčių lygybė – tinkamo darbo garantas.
Pagyvenusios moterys ir krizė.
Smurtas ir seksualinis priekabiavimas darbe.
Naujos diskriminacijos formos darbovietėse.
Moterų atstovavimo didinimas ir pozicijų sutvirtinimas profesinėse sąjungose.

Buvo ypač akcentuota, kad moterys labai įtakoja valstybių ekonomiką, geresnį valdymą, be to, daug dirba bendruomenių ir savo šeimų gerovei. Didėjanti diskriminacija trukdo moterims didinti šią įtaką, o tai kenkia visai visuomenei. Nelygios pajamos, lyčių diskriminavimas stabdo jos vystymąsi ir taip kenkia visai žmonijai. Moterys yra labiau pažeidžiamos, sudaro didesniąją skurdžios visuomenės dalį. Jos dažniau dirba šešėliniame sektoriuje, turi minimalias socialines garantijas, be to, jas ir atleidžia pirmiausiai. Statistika rodo, kad moterų atlyginimai priklausomai nuo valstybės yra nuo 10 iki 40 % (Lietuvoje apie 25%) mažesni, nei vyrų, nors moterys labiau išsilavinusios, turi mažiau žalingų įpročių.

Todėl susirinkusios moterys nutarė:
Ginti moterų teisę į orų darbą ir lyčių lygybę, ypač kad tai atsispindėtų darbo sutartyse.
Analizuoti krizės įtaką moterims, kad profesinės sąjungos galėtų susidaryti kuo tikresnį ekonomikos vaizdą.
Organizuoti Tarptautinio valiutos fondo kredito sąlygų aptarimą visuomenėje.
Užtikrinti socialinių ir ekologinių klausimų įtraukimą į tarptautinių finansinių organizacijų prioritetus.
Kolektyvinėse sutartyse atspindėti lygių galimybių principą.
Ginti moterų teisę dalyvauti kolektyvinėse derybose, kad jos galėtų įtakoti kolektyvinių sutarčių turinį.
Siekti lyčių lygybės profsąjungų struktūrose, ženkliai didinti moterų – profsąjungos narių skaičių tam, kad jų būtų daugiau renkamose profsąjungų pozicijose ir jos galėtų įtakoti profesinių sąjungų politiką.
Rengti informacines kampanijas ir mokymus apie krizės pasekmes moterims.

Susitikimo metu buvo kalbėta apie naujas diskriminacijos formas ir kaip tai įtakoja moterų gyvenimą.
Svarbu pažymėti, kad pagal moterų atstovavimą LDF valdymo struktūrose, moterys patenka į Eurazijos regiono GARBĖS KAMBARĮ. Trečios, po Lietuvos „Solidarumo“ ir Makedonijos profesinių sąjungų narių.

LDF Moterų komitetui atstovavo D.Pagirytė

LDF info