Penktadieni Vilniuje, profesinės sąjungos „Solidarumas“ būstinėje susitiko dviejų Lietuvos nacionalinių profesinių sąjungų atstovai su Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos profesinių sąjungų lyderiais. Lietuvos darbo federacijai atstovavo pirmininkas Vydas Puskepalis, pirmininko pavaduotojai Gintaras Čižikas ir Nijolė Turčinavičienė, LDF atstovė ryšiams su visuomene Vilija Blažytė.

Susitikimo metu svečiai pasakojo apie juos supančias problemas. Ukrainos nepriklausomų profesinių sąjungų pirmininkas Michail Volynec pasakojo apie sveikatos ir saugos taisyklių nesilaikymą darbe, kalbėjo apie su emigraciją susijusį darbuotojų trūkumą. Ukrainos darbuotojai emigruoja į tokias šalis kaip Italija, Lenkija, Rusija ir dažniausiai ten dirba nelegaliai, ypač Rusijos federacijoje ir beveik vergiškom sąlygom. Michial Volynec kvietė bendradarbiauti, dalintis patirtimi dalyvavusių profesinių sąjungų atstovus, kad kaip galima daugiau užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimui.

Rusijos atstovai Aleksandr Šepel, Rusijos darbo federacijos prezidentas ir Boris Kravčenko, Rusijos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentas pasakojo apie susidariusią situaciją Rusijos federacijoje: apie jų organizuotus streikus ir su naujų profesinių sąjungų registracija susijusias problemas, pabrėždami, kad jei Lietuvoje dabar taip daug kalbama apie „IKI“ prekybos tinklo dirbančiųjų prekybininkų profesinės sąjungos problemas, tai pas juos tai kasdenybė. Baltarusijos atstovas, demokratinių profesinių sąjungų kongreso prezidentas Aleksandr Jaroščuk, pridūrė, kad trūksta socialinio dialogo, jis visiškai nevyksta, nors statistiškai 99% Baltarusijos darbuotojų priklauso valstybinei profesinei sąjungai, kuri, tačiau savo nariais nesirūpina.

Lenkijos respublikos, profesinės sąjungos „Solidarnošč“ atstovai Andžej Adamčyk (tarptautinis sekretorius) ir Andžej Matla (tarptautinis skyrius) prisiminė, kad ir jie turėjo panašių problemų, pasidalino patirtimi.

Susitikimo pabaigoje profesinių sąjungų atstovai pasirašė komunikatą, kuriame išreiškė ketinimą toliau tęsti panašius susitikimus, pritraukiant ir kitas ES profesines sąjungas. Taip pat siūloma suorganizuoti profesinių sąjungų forumą dėl pagrindinių profesinių sąjungų teisių – organizuotis, vesti derybas ir organizuoti streikus, įgyvendinimo regione.
LDF informacija