2013 m. sausio 24 d. LDF inicijavo profesinių sąjungų centrų ir LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministrės A. Pabedinskienės, Vice-Ministro A. Bitino ir darbo departamento direktoriaus V. Majausko susitikimą. Pokalbyje aptarta socialinė partnerystė, iššūkiai, spręstini klausimai. Ministrė A. Pabedinskienė pabrėžė, kad jau esantis ilgametis profesinių sąjungų įdirbis labai svarbus dialoge su darbdaviais ir viešuoju sektoriumi, taip pat akcentavo įsiklausymo į socialinių partnerių nuomonę svarbą priimant sprendimus.
Susitikime buvo kalbėtasi apie LR Trišalės tarybos veiklą, naują darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir kitus klausimus.

netui1 (1)