2013m. balandžio 24 dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Henri Malosse susitiko su Lietuvos profesinių sąjungų atstovais. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos darbo federaciją atstovavo pirmininkės pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, taip pat profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė, Lietuvos profesinių sąjungų generalinė sekretorė Janina Matuizienė, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, EESRK narė, Gražina Gruzdienė.
Henri Malosse šio komiteto pirmininku išrinktas vos prieš porą savaičių. Jis yra iš Prancūzijos, EESRK dirba jau 17 metų, keletą pastarųjų metų buvo darbdavių grupės pirmininku.
Ypač malonu, kad pirmasis vizitas, kurį pasirinko Henri Malosse įvyko Lietuvoje ir profesinių sąjungų atstovai galėjo susitikti, aptarti įvairias problemas, išsakyti savo nuomonę. Henri Malosse nuomone, Europa turi keistis, ji per daug subiurokratėjusi, tvyro didžiulė atskirtis, per didelę naštą pasaulį apėmusi krizė uždėjo ant mažiausias pajamas turinčių.Anot jo “per daug ideologinių ir teorinių koncepsijų, planų ir per mažai realių veiksmų”.
Taip pat balandžio 23 dieną Henri Malosse susitiko su LR Trišale taryba, Lietuvos darbo federaciją atstovavo pirmininkės pavaduotojas, laikinai pavaduojantis pirmininkę Svajūnas Andriulis. Taip pat, lankydamasis Lietuvoje , naujasis EESRK pirmininkas susitiko su aukščiausiais Lietuvos pareigūnais- prezidente, premjeru, ministrais, verslininkais, lankėsi Kaune, Ignalinoje, kur domėjosi mūsų energetine sistema, jo vizitas buvo plačiai nušviestas spaudos, televizijos.

TRUMPAI APIE EUROPOS EKONOMINIŲ SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETĄ (EESRK)

1957 metais įsteigtas EESRK yra Europos sąjungos patariamasis organas, konsultuojantis didžiąsias ES institucijas: Europos komisiją, Europos sąjungos tarybą ir Europos parlamentą. Šioms institucijoms pateikia nuomones, konsultacijas dėl siūlomų įvairių teisės aktų ir savo iniciatyva renka nuomones įvairiomis temomis, kurias, jų manymu, reikėtų svarstyti .Komitete dirba nariai iš visų ES šalių, kur atstovauja ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams interesam. Lietuvos darbo federaciją šiame Europos ekonominių socialinių reikalų komitete atstovauja Inga Preidienė, atsiskaitydama LDF Tarybai.
Daugiau informacijos čia: www.eesc.europa.eu

Informaciją parengė
LDF pirmininkės pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė