Solidarizuojantis su Europos ir Lietuvos profesinių sąjungų rengiamomis akcijomis rugsėjo 29 d. ir Utenoje, Utenio aikštėje prie Utenos rajono savivaldybės buvo surengtas mitingas. Mitingą organizavo Lietuvos Darbo Federacijos Utenos skyrius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centras ir Utenos seniūnijos bendruomenė. Mitingą palaikė ir Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga bei Utenos smulkieji verslininkai.

Visi kalbėję piktinosi valdžios taikoma griežta taupymo politika, žmonių skurdinimu. Ypatingas dėmesys skirtas didelei emigracijai. Mitinguotojus piktino ne tik Lietuvos Vyriausybės nemokėjimas ūkiškai tvarkytis savo šalyje, bet ir vietinės valdžios neveiklumas.

Mitingo rezoliucijoje šalia visų Lietuvos profesinių sąjungų keliamų reikalavimų uteniškiai reikalauja, kad būtų skatinamas lietuviškos produkcijos vartojimas; smulkiąjam ir vidutiniam verslui, pramonės bei valstybiniam sektoriui sugrąžinta 2007-2008 metų mokestinė sistema, kad Lietuvos valdžia gerbtų ir suprastų Lietuvos žmonių siekius sudarant normalias darbo sąlygas dirbti, užsidirbti ir oriai gyventi savo šalyje – Lietuvoje.

Sudalyvavę piketuose Vilniuje, į Utena atvyko ir LDF vadovai. Mitinge pasisakė LDFpirmininkas Vydas Puskepalis

Kaune buvo surengtas piketas. Kaip vienai televizijai sakė LDF Kauno skyriaus pirmininkas Gintaras Čižikas tai įpėjamasis piketas prieš vykdoma Vyriausybės politiką. „Tai ne politika, o „bardakas“ kažkoks“ – nerinkdamas žodžių situaciją įvardijo LDF Metalo pramonės profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vaclovas Viršyla.
113 114 115

LDF info