2014 m sausio 31- vasario 1 dienomis Vilniuje ,viešbučio “Domus Maria” salėse, įvyko du tarptautiniai seminarai: “Europos socialinio dialogo institucijos: jų veikla, geroji patirtis” ir “Kolektyvinių sutarčių rūšys, tikslai, partneriai. Europos šalių geroji patirtis”.Abiejuose seminaruose savo didžiulę patirtį perdavė, atsakė į klausimus svečias iš Briuselio, Europos viešojo sektoriaus darbuotojų federacijos generalinis direktorius Bert Van Caelengerg.
get (1)

Apie Europos ekonominių socialinių reikalų komiteto darbą, sprendžiamas problemas, atstovavimą, patirtimi dalijosi Inga Preidienė, jau daug metų atstovaujanti Lietuvos darbo federaciją šiame komitete. Birutė Jatautaitė daug metų dirba nevyriausybiniame sektoriuje, palaiko ryšius su kitų šalių nevyriausybinėmis organizacijomis, todėl daug papasakojo apie užsienio valstybių nevyriausybinio sektoriaus ir profesinių sąjungų bendradarbiavimą, siekiant veiksmingos socialinio dialogo.

Aptariant kitą temą, seminaro dalyviams buvo aktuali Bert‘o Van Caelenberg patirtis kolektyvinių susitarimų srityje. Susirinkusius domino konkretūs, praktiniai pavyzdžiai ,nes kolektyviniai susitarimai kitose Europos valstybėse apima visus sektorius ir yra labai veiksmingi, jų dėka užtikrinami, aptariami darbuotojų darbo santykiai.

Apie mūsų šalyje esamą kolektyvinių sutarčių praktiką, jų sudarymo galimybes ir problemas bei konkrečius pavyzdžius pristatė ir papasakojo Lietuvos darbo federacijos pirmininko pavaduotoja Jelena Soms .Dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, uždavinėjo klausimus, įgijo patirties, kuri bus naudinga kolektyvinių sutarčių sudarymo srityje.

Projekto vadovė Nijolė Turčinavičienė