Šių metų lapkričio 25d. Vilniuje įvyko AB ,,Lietuvos paštas” darbuotojų profesinės sąjungos surengtas ,,Socialinio dialogo plėtojimas ir skatinimas’’ seminaras.

Seminaro metu Lietuvos Darbo Federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis informavo apie Nacionalinį susitarimą su Vyriausybe ir jo reikšmę, apie profesinių sąjungų įtaką, sprendžiant sunkmečio problemas.
Susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas kvietė bendradarbiauti. Susisiekimo ministerija sudarė trišalę komisiją socialiniam dialogui plėtoti. Į komisiją įeina ministerijos, pašto administracijos ir profesinių sąjungų atstovai.
Generalinis direktorius A.Urbonas pabrėžė, kad Lietuvos paštui yra iškeltas uždavinys 2011 metais jau dirbti pelningai.
Vėliau tris valandas LDF juristė N.Sarulytė aiškino Darbo Kodekso straipsnių taikymą ir naudojimą darbinėje veikloje. Vyko diskusijos, buvo atsakinėjama į klausimus šiomis temomis: konfliktų valdymas, darbo drausmės pažeidimai, darbo sutarties nutraukimas ir kita. Daug kalbėta apie darbo ginčų komisijų darbą, nagrinėjant įvairius skundus.

Seminaro pabaigoje P.Rutkauskas kalbėjo apie kolektyvinės sutarties derinimo problemas. Pateikė lapkričio 17 dienos Darbdavio ir Jungtinės atstovybės susitarimo pakeitimus, kurie bus įgyvendinti.

122