Seminare dalyvavo Klaipėdos apskrities LDF organizacijų atstovai bei LDF vadovai, Tarybos nariai.

Pranešimą „Nacionalinis susitarimas ir jo reikšmė krizės laikotarpyje“ skaitė Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis. Seminaro dalyviams buvo pateiktos Nacionalinį susitarimą paskatinusios priežastys, ekonominė Lietuvos situacija, profesinių sąjungų derybinės nuostatos, pristatyta išsami Nacionalinio susitarimo analizė. Diskusijos metu buvo aptariamos atskiros Susitarimo dalys, jų įtaka darbuotojų padėčiai. Daug diskusijų sukėlė socialinių garantijų pensininkams ir motinoms, aiginančioms vaikus mažinimas. Profesinės sąjungos dėl šių susitarimo punktų atsisakė derėtis, nes nebuvo įgaliotos atstovauti šiuos visuomenės sluoksnius. Vis dėlto, pensijų mažinimas bus vykdomas laikantis principo: didesnes išmokas gaunantys asmenys turės daugiau prisidėti prie sunkmečio įveikimo. Toks principas taikomas mažinant atlyginimus įvairių sričių darbuotojams. Gaila, kad diferencijuotas mažinimas nėra akcentuojamas motinų, auginančių vaikus išmokų mažinimo dalyje. Pensijinio amžiaus ilginimą seminaro dalyviai vertino neigiamai, nes neturėjo informacijos apie Lietuvos stojimo į ES Sutartyje numatytus įsipareigojimus, Lisabonos strategijos tikslus, blogėjančią visos Europos demografinę situaciją bei kitų šalių patirtį. Neigiamai buvo vertinamas ir numatomas dirbančių pensininkų pensijos mažinimas. Nacionalinio susitarimo nuostatos, neleidžiančios krizės metu keisti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų, vertinamos kaip svarbus socialinės taikos garantas.

Apie socialinio dialogo svarbą ir jo stiprinimo būtinybę krizės laikotarpiu, socialinių garantijų išsaugojimą kalbėjo LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė. Ji akcentavo derybas kaip svarbiausią dialogo priemonę. Derybų metu ne tik pasikeičiama svarbia abiems pusėms informacija, bet ir ieškoma konstruktyvių spendimų, todėl krizės metu svarbu pradėti derybas ir su ministerijomis.

KŠDPS pirmininkė Aldona Kindurienė kalbėjo apie Lietuvos švietimo darbuotojų problemas.
Profesinės sąjungos inicijavo darbo grupių prie Švietimo ir mokslo ministerijos sudarymą, kurios spręs šiuo metu aktualiausias mokytojams problemas. Vienas iš aktualiausių klausimų šiandien – neformalaus ugdymo ateitis. Nors Nacionaliniame susitarime pažadėta bazinių atlygių mokytojams nemažinti, nežinia, ar savivaldybės skirs pakankamai lėšų muzikos dailės, meno mokykloms. Šios rūšies švietimas finansuojamas iš savivaldybių ir mokinių tėvelių lėšų.Nutarta sustiprinti ryšius su savivaldybėmis, kreiptis į Savivaldybių asociaciją, siekti pasirašyti susitarimus.

Pedagogai diskutavo dėl nacionalinio renginio – konferencijos ar kongreso, kurio metu aptartų sunkmečio problemas ir paskatintų šalies vadovus bei Švietimo ir mokslo ministeriją atsakingiau vertinti priimamų sprendimų poveikį švietimui, mokytojams ir mokiniams.

120

LDF info