Balandžio 2 d. įvyko LDF Marijampolės apskrities skyriaus organizuotas seminaras „Įmonės kolektyvinė sutartis“. Seminaro tema buvo ypač aktuali naujai įsikūrusios Marijampolės pradinės mokyklos profesinės sąjungos nariams. Skyriaus pirmininkas Algimantas Dambis išaiškino socialinio dialogo ir Kolektyvinės sutarties svarbą visiems įmonės darbuotojams ir darbdaviui. LDF teisininkė Erika Patupytė išsamiai pristatė LR Darbo Kodekso nustatytus reikalavimus įmonės Kolektyvinės sutarties turiniui, sutarties projekto rengimo detales, derybų eigą, būtinumą kontroliuoti sutarties vykdymą ir galimybes ją keisti ir tobulinti. Teisininkė atsakė į daugybę seminaro dalyviams iškilusių praktinių klausimų, susijusių su mokyklos darbo organizavimu, apmokėjimu už papildomus darbus. LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė atsakė į klausimus, susijusius su mokytojo profesija.Visi puikiai žinome, kad mokytojo darbas nesibaigia kontaktinėmis pamokomis, o Darbo Kodeksas sako, kad už visus papildomus darbus darbuotojui turi būti apmokėta. Kaip pasiekti, kad tai galiotų ir švietimo sistemoje? Daug dėmesio diskusijoje buvo skirta profesinių sąjungų ir darbdavio santykiams. Deja, dar daug Lietuvos darbdavių linkę įtariai žiūrėti į profesinės sąjungos įsteigimą įmonėje, nes nežino darbo teisės, Profesinių sąjungų įstatymo. Taigi mokytis reikėtų ir darbdaviams. Tuomet nebus neteisingai interpretuojamas profesinių sąjungų siekis teisėtai atstovauti darbuotojų interesams, siekti socialinės taikos ir socialinio teisingumo.

LDF informacija