Lapkričio 10 d. Marijampolėje įvyko LDF Marijampolės skyriaus seminaras. Aktyviausiai dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš UAB „Sūduvos vandenys“ ir Marijampolės „Saulės“pradinės mokyklos. Vienas iš šio susitikimo tikslų – aptarti Darbo Kodekso pataisas, kurios buvo priimtos ir įsigaliojo šiais metais.

Ekonominė krizė sustiprino darbdavių siekius liberalizuoti darbo santykius, supaprastinti atleidimo iš darbo galimybes, leisti dirbti daugiau viršvalandžių, legviau įvesti suminę darbo laiko apskaitą. Šios ir dar daugybė darbuotojams nepriimtinų Darbo Kodekso pataisų buvo svarstomos pavasarį Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje. Profsąjungoms teko nemažai paplušėti įrodinėjant, kad dauguma pasiūlymų pažeidžia darbuotojų interesus, nėra reikalingi net krizės metu. Tačiau dėl kai kurių siūlymų profsąjungos ir darbdaviai visgi susitarė. Pataisos įsigaliojo nuo 2010 metų rugpjūčio 1 d.

Vienas iš tokių siūlymų – galimybė priimant darbuotojus į naujai steigiamas darbo vietas, nuolatinio pobūdžio darbams, sudaryti terminuotas darbo sutartis. Naujai įsteigta darbo vieta nelaikoma tokia darbo vieta, kuri po pataisų įsigaliojimo buvo įsteigta tokiam pat darbui atlikti, panaikinus buvusią darbo vietą. Tokių sutarčių skaičius negali viršyti 50 proc. visų įmonės darbo vietų skaičiaus. Terminuota darbo sutartis negali būti sudaryta su jau dirbusiu įmonėjė darbuotoju, kuris po pataisų įsigaliojimo buvo atleistas šalių susitarimu arba darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Šiam DK pakeitimui numatytas ribotas galiojimo laikas – iki 2012 m. liepos mėn 31 d.

Kita naujovė – suminės darbo laiko apskaitos įvedimas bet kurioje įmonėje esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę (iki tol suminė darbo laiko apskaita galėjo būti įvesta tik nepertraukiamai veikiančiose įmonėse). Darbuotojams naudinga nauja nuostata: jeigu suminės apskaitos laikotarpiu darbuotojas nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirbo mažiau, negu nustatytas darbo valandų skaičius, už darbo laiko skirtumą yra apmokama kaip už prastovą, t.y. mokamas ne mažiau kaip milimalus valandinis atlygis (DK195 str.)

Dar viena aktuali naujovė – galimybė skelbti šakinį streiką. Priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turi teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos įstatuose numatyta tvarka, aptarus LR Trišalėje Taryboje. Toks aptarimas būtų dar viena galimybė bandyti ginčą išspręsti taikiai, tačiau tai nėra kliūtis skelbti šakinį streiką. Už streiką įmonėje turi pasisakyti ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų, už streiką padalinio lygiu – ne mažiau kaip pusė padalinio darbuotojų.

Naujas terminas Darbo Kodekse – nuotolinio darbo sutartis, kurioje gali būti nustatyta, kad darbo funkcijas darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose darbo vietose.

Taip pat darbuojams numatyta galimybė ne ilgiau kaip trims mėnesiams sustabdyti darbo sutarties vykdymą, kai darbdavys nevykdo įsipareigojimų (pvz. ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka darbo užmokesčio). Tuomet, prieš 3 darbo dienas pranešęs darbdaviui raštu, darbuotojas gali nevykdyti darbo funkcijų, jam nemokamas darbo užmokestis. Tačiau, pagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą darbuotojas, turi teisę gauti ne mažesnę kaip vieno MMA dydžio kompensaciją už mėnesį.(DK 1231 str.).

LDF teisininkė Neringa Sarulytė ne tik pristatė Darbo kodekso pakeitimus, bet ir atsakė į konkrečius seminaro dalyvių klausimus.

Dar vienas svarbus susitikimo tikslas – aptarti Nacionalinio Susitarimo vykdymą ir galimybes pasirašyti naują Nacionalinį susitarimą. LDF Generalinė sekretorė Janina Švedienė dar kartą pristatė seminaro dalyviams pagrindinius 2009 m. pasirašyto Susitarimo punktus, jų poveikį darbuotojų socialinei ir teisinei padėčiai. Be abejo neapsieita be kritikos ir nusivylimo Vyriausybės finansų konsolidavimo politika, klestinčia korupcija, kontrabanda ir šešėline ekonomika. Ar reikalingas naujas Susitarimas, bus galima atsakyti tik matant jo naudą darbuotojams. J.Švedienė pristatė pirmojo susitikimo su Vyriausybe ir socialiniais partneriais rezultatus – naujo Susitarimo gaires. Pasiūlymus, komentarus ir pastabas nutarta siųsti Lietuvos darbo federacijai.

Susitikime su Marijampolės profesinių sąjungų lyderiais dalyvavo LDF teisininkės Neringa Sarulytė ir Erika Patupytė bei LDF Generalinė sekretorė Janina Švedienė, o jį organizavo Marijampolės skyriaus pirmininkas Algimantas Dambis.

Informaciją parengė Janina Švedienė