2010 m. lapkričio 27 d. Lietuvos darbo federacijos Utenos apskrities skyrius surengė seminarą pagal LDF vykdoma socialinio dialogo stiprinimo programą. Seminare dalyvavo LDF organizacijų nariai iš apskrityje veikiančių profesinių sąjungų. Buvo atstovaujamos tokių įmonių ir organizacijų, kaip Utenos alus, Utenos
komunalininkas, Valstybinės teismo psichiatrijos ekspertizės Utenos ekspertinio skyriaus, bei Ignalinos atominės elektrinės profesinės sąjungos.

LDF pirmininko pavaduotojas, Utenos apskrities skyriaus pirmininkas Vilhelmas Čekuolis seminaro dalyvius supažindino su Lietuvoje ir Utenos regione veikiančiomis trišalėmis tarybomis ir komisijomis, trišalio bei dvišalio dialogo struktūromis, jų veikla.

Didelį seminaro dalyvių susidomėjimą ir daug diskusijų sukėlė Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio pristatytas 2011 m. šalies biudžetas, kuris anot Seimo nario bus ekonomikos skatinimo, skurdo ir šešėlio įveikimo biudžetas.

Naujasis Utenos teritorinės darbo biržos direktorius Egidijus Puodžiukas informavo, kad Utenos teritorinė darbo birža nuo 2010 m. spalio 01 d. aptarnauja visą buvusios Utenos apskrities teritoriją, todėl būtina atnaujinti trišalės komisijos prie Utenos teritorinės darbo biržos sudėti ir išplėsti jos veiklą.
Seminaro metu taip pat diskutuota apie Nacionalinį susitarimą. Kaip jis buvo vykdomas ir ko iš jo tikimasi kitąmet. Naujas Nacionalinio susitarimo gaires seminaro dalyviams pristatė Vilhelmas Čekuolis. Nors pirmasis Nacionalinis susitarimas nebuvo pilnai įgyvendintas ir nepateisino visų lūkesčių, tačiau seminaro dalyvių nuomone ekonominio sunkmečio metu šis susitarimas suvaidino teigiamą vaidmenį ir būtina pratęsti dialogą ir sprendimų paieškas tarp suinteresuotų šalių, tobulinant naująją Susitarimo redakciją.

100

Informaciją paruošė Utenos apskrities skyriaus pirmininkas
Vilhelmas Čekuolis