Šių metų vasario 10 d.  Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija organizavo tarptautinę konferenciją „Socialinė Europa – dabartis ir ateitis“. Konferencijoje dalyvavo profesinių sąjungų atstovai, ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijos) generalinio sekretoriaus pavaduotojas Peter Scherrer, Suomijos profesinės sąjungos deleguota teisininkė Katja Lechto Komulainen, Lietuvos darbdavių organizacijų vadovai.

Susirinkusius svečius sveikino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, LR Seimo pirmininkė L. Graužinienė, LR Socialinių reikalų komiteto pirmininkė K. Miškinienė.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, sveikindama tarptautinės konferencijos „Socialinė Europa – dabartis ir ateitis“ dalyvius, akcentavo socialinio dialogo svarbą.

Jos teigimu, vienas reikšmingiausių pastarųjų metų darbdavių, dirbančiųjų ir valdžios atstovų bendro darbo pasiekimų yra tai, kad šiandien jau niekam nebekyla klausimų dėl socialinio dialogo svarbos.

„Visi sutariame, kad socialinis dialogas – būtina demokratinės visuomenės gyvavimo sąlyga. Visuomenės, kurios visi darbo rinkos nariai turi teisę ir atsakomybę rinktis su kuo dirbti, kaip dirbti, turint aiškią motyvaciją ir viziją. Tikiu, kad būtent tokios visuomenės siekiamybė yra atspirties taškas ir šios dienos konferencijai bei diskusijai“, – teigė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

„Parlamento vadovė pabrėžė, kad Europos profesinių sąjungų atstovų geroji patirtis ir įžvalgos bus ypač naudingos konferencijoje dalyvaujančiam gausiam būriui Lietuvos profesinių sąjungų narių iš visos Lietuvos regionų. „Regionuose socialinio dialogo vaidmuo yra mažiau išplėtotas nei nacionaliniu lygiu, todėl tikiu, kad šiandienos konferencija įneš daugiau aiškumo, idėjų ir drąsos teigiamiems pokyčiams“, – kalbėjo Seimo Pirmininkė.

„Politikė pažymėjo, kad šiuo metu Seime kaip tik vyksta intensyvus darbas, lemsiantis socialinio dialogo kryptį ir pobūdį Lietuvoje ateityje – svarstomas socialinis modelis. Parlamento vadovė pabrėžė, kad šiuo metu Seimas deda visas pastangas, kad visi svarstomo socialinio modelio aspektai būtų kuo įmanoma giliau išanalizuoti, aptarti, įvertinti ir rastas optimalus sprendimas.

Socialinis dialogas yra nepamainomas įrankis siekiant, kad būtų užtikrintas sėkmingas visų suinteresuotų pusių atstovavimas. Negalima pamiršti darbuotojų darbo ir socialinių teisių, dėl to socialinis dialogas buvo užtikrinamas ir kuriant bei svarstant Lietuvos socialinį modelį, kuris, džiaugiamės, įgauna vis daugiau pripažinimo“, – sakė A. Pabedinskienė.

Pasak ministrės, sukurtas socialinis modelis, apimantis darbo santykių, užimtumo ir socialinio draudimo sistemas, padės pasiekti socialinės apsaugos tvarumo, geresnio darbo santykių reguliavimo, didesnio darbo jėgos aktyvumo.

Naujojo Darbo kodekso projektu siekiama įtvirtinti didesnį lankstumą ir mažinti administracinę naštą darbdaviams kartu užtikrinant deramą apsaugą darbuotojams tiek dirbant, tiek netekus darbo. Užimtumo įstatymo projektu siekiama sukurti efektyvesnį aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo modelį, kuris leistų mažinti ilgalaikį nedarbą bei didinti bedarbių integraciją į darbo rinką kartu mažinant nelegalaus darbo mastą. Socialinio draudimo srities įstatymų projektais siekiama išplėsti socialiniu draudimu draudžiamų asmenų ratą, įvesti „lubas“ socialinio draudimo įmokoms, nustatyti automatinį pensijų indeksavimą.

Užsienio svečiai pasidalijo patirtimi bei aptarė darbo santykių liberalizavimą, modernią įstatymų leidybą, streikų organizavimo galimybes.

Profesinių sąjungų atstovai pristatė numatomo darbo kodekso pataisas.

IMAG1415 IMAG1417